Loading Dogodki

« All Events

  • This dogodek has passed.

Delavnica MOP: Regionalni prostorski plan – navodilo za vsebino, obliko in način priprave

06/11/2019 @ 09:30 - 16:00

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017; v nadaljnjem besedilu ZUreP-2), ki se je začel uporabljati s 1. junijem 2018, uvaja institut regionalnega prostorskega planiranja. Zaradi odsotnosti izvajanja lokalne samouprave na ravni regij se je ZUreP-2 oprl na sistemske rešitve regionalnega planiranja iz Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (v nadaljnjem besedilu ZSRR-2).

ZUreP-2 določa, da se na ravni razvojne regije, kot izhaja na podlagi ZSRR-2, pripravi regionalni prostorski plan (v nadaljnjem besedilu RPP). RPP je prostorski strateški akt, kot dokument razvojnega načrtovanja v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance (48. člen ZUreP-2) in nadomešča strateški del sedanjih občinskih prostorskih načrtov.

Na Ministrstvu za okolje in prostor so ocenili, da za pripravo RPP potrebujemo jasna in enotna navodila, zato so Urbanističnemu inštitutu RS poverili pripravo navodila o vsebini in obliki RPP skupaj z ilustrativnimi / vzorčnimi prikazi ter pripravo navodila glede načina priprave RPP. Naloga se zaključi 15. novembra 2019, še pred dokončanjem pa želijo predlagane rešitve prediskutirati v širšem krogu strokovnjakov.

S tem namenom organizirajo delavnico v sredo, dne 6. 11. 2019 v prostorih Direktorata za prostor, graditev in stanovanja (Dunajska 21, sejna soba v podhodu).

V okviru delavnice je predvidena ločena razprava glede vsebine in oblike RPP ter glede načina priprave RPP. K razpravi glede vsebine in oblike RPP so vabljeni zlasti predstavniki strokovne javnosti (večja podjetja, ki sedaj pripravljajo OPN); k razpravi glede načina priprave RPP pa so vabljeni predstavniki interesnih združenj občin (SOS, ZOS in ZMOS) in združenja regionalnih razvojnih agencij (RRA GIZ) ter predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstva za javno upravo. Vabljeni se lahko udeležijo obeh delov delavnice, ne le tistega, na katerega so povabljeni.

Udeležbo na delavnici je potrebno potrditi najkasneje do ponedeljka, dne 4. 11. 2019 na e-naslov: lenca.humerca-solar@gov.si.

 

 

Predviden program delavnice 

 

9.30 – 10.00

 

Predstavitev ciljev naloge in namena delavnice (MOP, DzPGS)
 

dopoldanski del delavnice

predvidoma od 9.30 do 12.30

 

Razprava o vsebini in obliki RPP

(vabljeni zlasti predstavniki strokovne javnosti (večja podjetja, ki sedaj pripravljajo OPN))

 

10.00 – 10.20

 

Predstavitev predlagane vsebine RPP

(UI RS)

 

10.20 – 10.40

 

Predstavitev predlagane oblike RPP (UI RS)
 

10.40 – 11.00

Predstavitev izpostavljenih dilem – vprašanja za razpravo (UI RS):

–     dileme povezane z načrtovanjem vsebine RPP (izhodišča, podatki in SP) 

–     dileme povezane z naborom kart 

–     dileme povezane s predlogom grafičnega ključa

 

11.00 – 12.30

 

Razprava
 

popoldanski del delavnice

predvidoma od 13.30 do 15.30

 

Razprava o načinu priprave RPP

(vabljeni zlasti predstavniki interesnih združenj občin (SOS, ZOS in ZMOS), RRA GIZ ter MGRT in MJU)

 

13.30 – 13.50

 

Predstavitev načina priprave RPP (UI RS)
13.50 – 14.00 Predstavitev izpostavljenih dilem – vprašanja za razpravo (UI RS):

–     dileme povezane z vlogo in nalogami pripravljavca RPP

–     dileme povezane z vlogo in nalogami NUP

–     dileme povezane z vlogo in nalogami MOP DzPGS

 

14.00 – 15.30

 

Razprava
 

15.30 – 16.00

 

Povzetek zaključkov delavnice

(MOP, DzPGS skupaj z UI RS)

 

Podrobnosti

Datum:
06/11/2019
Čas:
09:30 - 16:00

Prizorišče

MOP, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja
Dunajska 21
Ljubljana, 1000 Slovenija
+ Google Map
Telefon:
01 478 70 14
Spletna stran:
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/o-ministrstvu-za-okolje-in-prostor/direktorat-za-prostor/

Podrobnosti

Datum:
06/11/2019
Čas:
09:30 - 16:00

Prizorišče

MOP, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja
Dunajska 21
Ljubljana, 1000 Slovenija
+ Google Map
Telefon:
01 478 70 14
Spletna stran:
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/o-ministrstvu-za-okolje-in-prostor/direktorat-za-prostor/