Članstvo

Združenje mestnih občin Slovenije predstavlja 12 mestnih občin, ki s svojim obsegom delovanja, tako na področju lokalne samouprave kot gospodarstva, predstavljajo pomemben strukturni delež in razvojni potencial slovenskega urbanega, gospodarskega in družbenega življenja.

Članice ZMOS so mestne občine: Celje, Koper, Kranj, Krško, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj, Slovenj Gradec in Velenje.

Mestna občina Celje

Trg celjskih knezov 9

3000 Celje

T: +386 3 42 65 700

F: +386 3 42 65 682

E: mestna.obcina@celje.si

Mestna občina Koper

Verdijeva ulica 10

6000 Koper – SI

T: +386 5 664 61 00

F: +386 5 627 16 02

E: obcina@koper.si

Mestna občina Kranj

Slovenski trg 1

4000 Kranj

T: +386 4 237 30 00

F: +386 4 237 31 06

E: mok@kranj.si

Mestna občina Krško

Cesta krških žrtev 14

8270 Krško

T: +386 7 498 11 00

F: +386 7 492 22 21

E: obcina.krsko@krsko.si

Mestna občina Ljubljana

Mestni trg 1

1000 Ljubljana

T: +386 1 306 10 00

E: glavna.pisarna@ljubljana.si

Mestna občina Maribor

Ulica heroja Staneta 1

2000 Maribor

T: +386 2 220 10 00

E: mestna.obcina@maribor.si

Mestna občina Murska Sobota

Kardoševa 2

9000 Murska Sobota

T: +386 2 525 16 67

F: +386 2 525 16 15

E: mestna.obcina@murska-sobota.si

Mestna občina Nova Gorica

Trg Edvarda Kardelja 1

5000 Nova Gorica

T: +386 5 335 01 11

F: +386 5 302 12 33

E: mestna.obcina@nova-gorica.si

Mestna občina Novo mesto

Seidlova cesta 1

8000 Novo mesto

T: +386 7 393 92 02

F: +386 7 393 92 08

E: mestna.obcina@novomesto.si

Mestna občina Ptuj

Mestni Trg 1

2250 Ptuj

T: +386 2 784 29 99

F: +386 2 784 29 98

E: obcina.ptuj@ptuj.si

Mestna občina Slovenj Gradec

Šolska ulica 5

2380 Slovenj Gradec

T: +386 2 88 121 10

F: +386 2 88 121 18

E: info@slovenjgradec.si

Mestna občina Velenje

Titov trg 1

3320 Velenje

T: +386 3 89 616 00

E: info@velenje.si