POLITIKA ZASEBNOSTI

Združenja mestnih občin Slovenije

Številka: 071-1/2019-1

Verzija: 1

Datum: 15. 3. 2019 (veljavna od)

Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS) zbira od posameznikov, ko se ti (1) prijavijo na dogodke preko spletne strani ZMOS ali po elektronski pošti oziroma na drug način, (2) obiščejo spletno stran ZMOS, (3) prijavijo na E-novice ZMOS ali (4) stopijo v kontakt z ZMOS preko elektronske pošte.

1. Upravljavec

Upravljavec zbirke osebnih podatkov v smislu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in veljavna nacionalna zakonodaja, ki ureja področje varstva osebnih podatkov je

ZDRUŽENJE MESTNIH OBČIN SLOVENIJE

Sedež: Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Pisarna strokovne službe: Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

Telefon: 05 6646 231

E-mail: zmos@koper.si

2. Spoštovanje zasebnosti

ZMOS spoštuje pravico do zasebnosti vseh oseb in se skladno s tem zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke ustrezno varoval na način, da ti ne bodo zlorabljeni oziroma razkriti nepooblaščenim osebam. ZMOS zbranih osebnih podatkov ne bo posredoval ali prodal tretjim osebam brez prehodne pridobitve soglasja posameznika, na katerega se nanašajo podatki, razen pogodbenim obdelovalcem podatkov.

3. Vrste osebnih podatkov in namen njihovega zbiranja

ZMOS zbira osebne podatke izključno z namenom izvajanja svojih temeljnih nalog in z namenom informiranja tistih posameznikov, ki to želijo, o delovnih področjih ZMOS.

3.1 Prijava na dogodke

ZMOS v okviru svojih temeljnih nalog organizira ali soorganizira razne seminarje, okrogle mize in druge izobraževalne dogodke. Za namen izvedbe izobraževalnega dogodka se zbirajo prijave udeležbe, ki se ZMOS sporočijo preko spletnega obrazca na spletni strani, preko obrazca, ki se sporoči po elektronski pošti, ali preko elektronske pošte.

Z izpolnitvijo obrazca za prijavo udeležbe, ki se šteje za pravno podlago v obliki privolitve, sporočite naslednje osebne podatke:

  • ime in priimek,
  • naslov e-pošte,
  • občina oziroma institucija, v kateri je posameznik zaposlen oziroma v imenu katere se udeležuje izobraževalnega dogodka,
  • telefonska številka (v kolikor jo posameznik sporoči, kar ni obvezni podatek prijave na dogodke).

3.2 Obisk spletne strani ZMOS

Ob obisku spletne strani ZMOS (www.zmos.si) strežnik zunanjega izvajalca avtomatsko zabeleži nekatere podatke v dnevniških datotekah (IP naslov, čas dostopa, tip brskalnika in podobno).

ZMOS do teh podatkov ne dostopa in jih ne obdeluje.

Kot pri ostalih spletnih straneh se tudi za spletno stran ZMOS uporabljajo piškotki (cookies). Piškotki so majhne datoteke z besedilom, ki jih na vaš računalnik ali mobilno napravo shranijo spletišča, ki jih obiskujete. Naloge piškotkov so različne (izboljšanje uporabniške izkušnje, spremljanje obiska na spletišču itd.).

Piškotke večina spletnih brskalnikov avtomatsko sprejme, vedno pa imate možnost, da uporabo piškotkov zavrnete. V vašem brskalniku lahko spremenite nastavitve povezane s hrambo in upravljanjem piškotkov. Piškotke, ki so že shranjeni na vašem računalniku, lahko izbrišete.

ZMOS uporablja samo tiste piškotke, ki so nujni za delovanje spletne strani, in z njimi ne zbira podatkov (na primer za spremljanje analitike ipd.).

3.3 Prijava na E-novice ZMOS

ZMOS v okviru svojih temeljnih nalog pripravlja periodične E-novice ZMOS. Pri izdajanju e-novic se ZMOS poslužuje spletne platforme Mailchimp (www.mailchimp.com). Za prejemanje e-novic je potrebno vaše soglasje, ki se šteje kot pravna podlaga v smislu GDPR, ki ga sporočite s prijavo na E-novice ZMOS.

S prijavo na E-novice sporočite naslednje osebne podatke:

  • naslov e-pošte,
  • ime, priimek in organizacijo, v kateri ste zaposleni, v kolikor to sporočite, kar ni obvezni podatek za podajo prijave na e-novice.

Ti osebni podatki se zbirajo za namen informiranja o delu in aktivnostih ZMOS in o drugih informacijah, ki so vključene v vsakokratne e-novice.

Ob soglasju, ki ga date zaradi prijave na e-novice, hkrati soglašate s pogoji in politiko zasebnosti spletne platforme Mailchimp, ki tudi obdeluje vaše osebne podatke.

Vaše soglasje za prejemanje e-novic lahko kadarkoli prekinite preko te povezave ali s sporočilom preko elektronske pošte na zmos@koper.si in vaše osebne podatke bomo izbrisali.

3.4 Komunikacija z ZMOS preko elektronske pošte

Posamezniki lahko z ZMOS komunicirajo tudi preko javno objavljenih kontaktnih podatkov (e-mail, telefon, navadna pošta). V kolikor je vaše sporočilo vezano na delovne naloge ZMOS in se o posamezni stvari vodi zadeva, se lahko vaše sporočilo hrani skladno s klasifikacijskim načrtom ZMOS.

4. Uporabniki osebnih podatkov

Do vaših osebnih podatkov, ki jih zbira ZMOS, lahko pooblaščeno dostopajo naslednji uporabniki ali kategorije uporabnikov:

  • pogodbeni obdelovalec – zunanji izvajalec, pri katerem gostuje spletna stran ZMOS,
  • pogodbeni obdelovalec – spletna platforma Mailchimp v zvezi s prijavami na E-novice ZMOS,
  • soorganizatorji ali podizvajalci izobraževalnih dogodkov za podatke iz prijave na posamezen dogodek.

5. Obdobje hrambe osebnih podatkov

ZMOS hrani osebne podatke za obdobje, ki je potrebno za uresničitev namenov, oziroma do vašega preklica privolitve (soglasja). Za vsako privolitev ima posameznik pravico do njenega preklica. Preklic privolitve lahko vedno sporočite preko elektronske pošte na zmos@koper.si oziroma v primeru odjave od E-novic ZMOS še preko povezave iz poglavja 3.3.

6. Pravice posameznika

Skladno z GDPR ima posameznik v zvezi z osebnimi podatki, ki jih obdeluje ZMOS, pravico do seznanitve, dopolnitve, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, preklica privolitve, prenosljivosti, ugovora.

Posameznik ima tudi pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, tj. Informacijskem pooblaščencu (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana; www.ip-rs.si; e-naslov gp.ip@ip-rs.si; telefon 01 230 97 30).

7. Drugi vidiki politike zasebnosti

ZMOS ne prenaša osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije, z izjemo osebnih podatkov, ki jih posamezniki sporočijo s prijavo na E-novice ZMOS preko spletne platforme Mailchimp.

ZMOS v zvezi z osebnimi podatki nima vzpostavljenega avtomatiziranega sprejemanja odločitev, ne oblikuje profilov in ne združuje podatkov.

ZMOS lahko politiko zasebnosti spremeni. V tem primeru sprejme novo verzijo politike zasebnosti, ki je veljavna od dneva objave dalje in nadomesti predhodno verzijo. Verzija politike zasebnosti in datum objave sta razvidna na vrhu tega dokumenta.