Trajnostne urbane strategije mestnih občin v obdobju 2021-2027

Mestne občina so pripravile in sprejele trajnostne urbane strategije (TUS), ki predstavljajo teritorialne strategije v smislu 29. člena evropske Uredbe o skupnih določbah in so pogoj za črpanje sredstev iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb. Mesta v TUS določajo celostne ukrepe za spopadanje z gospodarskimi, okoljskimi, podnebnimi, demografskimi, socialnimi in drugimi izzivi, s katerimi se zasleduje trajnostni razvoj mest.

Pri izvajanju projektov trajnostne urbane mobilnosti se kot strateška podlaga uporabljajo tudi občinske celostne prometne strategije (OCPS). Do priprave novih OCPS ostajajo v veljavi strategije, sprejete v letu 2017 (43. člen Zakona o celostnem prometnem načrtovanju), ki so objavljene tukaj.

Mestna občina Celje

 • TUS

  Trajnostna urbana strategija Mestne občine Celje (2015-2030), sprejeta leta 2015.

 • IN TUS

  Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije Mestne občine Celje (2015-2030), sprejet leta 2017.

Mestna občina Koper

 • TUS

  Trajnostna urbana strategija mesta Koper 2030, sprejeta leta 2020.

Mestna občina Kranj

 • TUS

  Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030, sprejeta leta 2016.

Mestna občina Krško

 • TUS

  Trajnostna urbana strategija Mestne občine Krško 2030, sprejeta v letu 2023.

Mestna občina Ljubljana

 • TUS

  Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana 2014-2030, sprejeta leta 2015.

 • IN TUS

  Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije Mestne občine Ljubljana 2014-2030, sprejet leta 2017.

Mestna občina Maribor

 • TUS

  Trajnostna urbana strategija Mestne občine Maribor, sprejeta leta 2015.

Mestna občina Murska Sobota

 • TUS

  Trajnostna urbana strategija Mestne občine Murska Sobota, sprejeta leta 2015.

 • IN TUS

  Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije Mestne občine Murska Sobota 2014-2020, sprejet leta 2017.

Mestna občina Nova Gorica

 • TUS

  Trajnostna urbana strategija Nova Gorica 2030, sprejeta leta 2022.

Mestna občina Novo mesto

 • TUS

  Trajnostna urbana strategija Novo mesto 2030, sprejeta leta 2015.

 • IN TUS

  Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije Novo mesto 2030, sprejet leta 2017.

Mestna občina Ptuj

 • TUS

  Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025 – Trajnostna urbana strategija, sprejeta leta 2015.

 • IN TUS

  Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije Mestne občine Ptuj 2015-2025, sprejet leta 2017.

Mestna občina Slovenj Gradec

 • TUS

  Trajnostna urbana strategija mesta Slovenj Gradec 2015-2030, sprejeta leta 2015.

Mestna občina Velenje

 • TUS

  Trajnostna urbana strategija mesta Velenje 2030, sprejeta leta 2022.