Zakonodaja

Zakon o finančni razbremenitvi občin – ZFRO (december 2019)

Vlada je na dopisni seji dne 18. 11. 2020 dala soglasje k predlogom…

Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (november 2020)

Na portalu e-demokracija je objavljen predlog Zakona o spodbujanju…

PKP6 – Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (november 2020)

12. 11. 2020 je bil na spletnih straneh Državnega zbora objavljen…

Zakon o šolski prehrani (oktober 2020)

Do 26. 11. 2020 lahko občine in mestne občine v Državni zbor…

Zakon o vodah (oktober 2020)

Na e-demokraciji je objavljen predlog Zakona o spremembah in…

Zakon o lokalnih volitvah – ZLV-K (oktober 2020)

Objavljen je predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona…

Zakon o urejanju prostora – ZUreP-3 (september 2020)

24. 9. 2020 je bil na portalu e-demokracija objavljen predlog…

Zakon o nalezljivih boleznih (avgust 2020)

Predlog novega Zakona o nalezljivih boleznih je objavljen na…

Zakon o dolgotrajni oskrbi (avgust 2020)

Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi je objavljen na tej povezavi.

Predlog…

Gradbeni zakon (GZ-1) (avgust 2020)

Ministrstvo za okolje in prostor je na portalu e-demokracija…

Zakon o učinkoviti rabi energije (julij 2020)

Vlada je 24. 7. 2020 v zakonodajni postopek vložila predlog…

Stanovanjski zakon (julij 2020)

Objavljen je predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega…

Tretji proti-korona paket (maj 2020)

29. 5. 2020 je Državni zbor sprejel Zakon o interventnih ukrepih…

Drugi proti-korona paket (april 2020)

Na spletni strani Državnega zbora Republike Slovenije sta objavljena…

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo (#PKP1) (marec 2020)

Vlada je 28. 3. 2020 sprejela predlog besedila Zakona o interventnih…

Predlog Zakona o podnebni politiki Slovenije (januar 2019)

September 2019:

Na portalu e-Demokracija je objavljen predlog…

Pokrajinska zakonodaja

Na podlagi iniciative Predsednika Republike Slovenije Boruta…

ZIPRS2021 – predlog Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (01. 10. 2019)

Vlada je v Državni zbor predložila predlog Zakona o izvrševanju…

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj – osnutek sprememb pravilnika (september 2019)

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo podalo…

Predlog Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi (september 2019)

V obravnavi v Državnem zboru je Predlog Zakona o zagotavljanju…

Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah (avgust 2019)

Do 9. 9. 2019 je v javni obravnavi predlog Pravilnika o enotnih…

Zakon o spremembah Zakona o financiranju občin (julij 2019)

Na podlagi dela Delovne skupine za pripravo predlogov sprememb…

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih (junij 2019)

Do 30. avgusta 2019 je v javni obravnavi predlog Zakona o spremembah…

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (junij 2019)

V javni obravnavi je osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah…

Uredba o embalaži in odpadni embalaži – osnutek

V javni obravnavi je osnutek Uredbe o embalaži in odpadni embalaži.…

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1K)

V javni obravnavi je predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah…

Spremembe Zakona o urejanju prostora in Gradbenega zakona

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo podalo…

Zakon o ohranjanju narave – osnutek sprememb (maj 2019)

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo osnutek Zakona…

Predlog Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo

MIZŠ je na portalu e-demokracija objavilo predlog Pravilnika…

Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkih (ZVOP-2)

Priprava novega področnega zakona o elektronskih komunikacijah – ZEKom-2

Ministrstvo za javno upravo (MJU) je na portalu e-Demokracija…

Delovna skupina za pripravo predlogov za spremembo zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin

Skladno z Dogovorom o višini povprečnine za leto 2019, ki je…