Zakonodaja

Predlog novega Zakona o gostinstvu (maj 2024)

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je 14. 5. 2024…

Zakon o medijih (dec 2023)

14. 5. 2024 je bila objavljena nova verzija predloga Zakona o…

Zakon o financiranju občin (marec 2024)

Ministrstvo za javno upravo (MJU) je po dveh usklajevalnih sestankih…

Zakon o lokalnih volitvah (februar 2024)

Ministrstvo za javno upravo je dne 1. 3. 2024 v javno obravnavo…

Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav na shodih in prireditvah (feb 2024)

26. 3. 2024 je potekalo usklajevanje MOPE z občinami in njihovimi…

Zakon o informacijski varnosti (februar 2024)

Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost je objavil…

Podnebni zakon (okt. 2023)

Dne 22. 3. 2024 je potekalo usklajevanje med združenji občin…

Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (november 2023)

Vlada je 23. 11. 2023 v zakonodajni postopek vložila predlog…

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (avg 2023/okt 2023)

Novela interventnega zakona je bila sprejeta dne 10. 11. 2023,…

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč – nujni postopek (avg. 2023)

Državni zbor je 9. 8. 2023 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah…

Zakon o lokalnih volitvah (ZLV-K, junij 2023, omejitev mandatov županov)

Državni svet je na seji dne 13. 9. 2023 sprejel Mnenje k Predlogu…

Zakon o dolgotrajni oskrbi (junij 2023)

Vlada je 26. 6. 2023 v zakonodajni postopek vložila predlog…

Zakon o gospodarskih javnih službah varstva okolja (marec 2022/maj 2023)

Združenja občin in Zbornica komunalnega gospodarstva že od…

Zakon o šolski prehrani (oktober 2022)

Odbor za izobraževanje, znanost in mladino Državnega zbora…

Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu (februar 2023)

Vlada je 24. 2. 2023 v zakonodajni postopek vložila predlog Zakona…

Zakon o zaščiti prijaviteljev (marec 2022)

Državni zbor je januarja 2023 sprejel Zakon o zaščiti prijaviteljev…

Pokrajinska zakonodaja

Državni svet Republike Slovenije je na 3. seji 15. 2. 2023 sprejel…

Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti (novela, januar 2023)

Vlada je januarja 2023 v Državni zbor vložila predlog Zakona o…

Zakon o oskrbi s plini (september 2022)

Vlada je 2. 9. 2022 v zakonodajni postopek vložila predlog Zakona…

Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-2 (marec 2019/julij 2022)

Državni zbor je 15. 12. 2022 s 50 glasovi za in 8 proti sprejel Zakon…

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (junij 2021/julij 2022)

Vlada je 11. 7. 2022 v zakonodajni postopek vložila predlog Zakona…

Zakon o lokalnih volitvah (ZLV-K, maj 2022)

13. 5. 2022 je bil v Državni zbor vložen predlog Zakona o…

Uredba o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti

Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo je 10. 6. 2022…

Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (sep. 2021/dec. 2021/jan. 2022/maj 2022, jun. 2022)

Junija 2022 sta bila v Državni zbor vložena dva predloga sprememb…

Zakon o celostnem prometnem načrtovanju (februar 2021)

Predlog Zakona o celostnem prometnem načrtovanju je bil vložen…

Zakon o upravljanju javnega potniškega prometa (marec 2022)

Vlada je v zakonodajni postopek vložila predlog Zakona o upravljanju…

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (maj 2021)

Državni zbor je 11. 3. 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah…

Zakon o igrah na srečo (september 2021)

2. 9. 2021 je Vlada v zakonodajni postopek vložila predlog Zakona…

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (september 2021)

Sprejeti Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji…

Zakon o urejanju prostora – ZUreP-3 (september 2020/junij 2021)

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) je Državni zbor sprejel…

Zakon o dolgotrajni oskrbi (avgust 2020/junij 2021)

Državni zbor je na seji 9. 12. 2021 sprejel Zakon o dolgotrajni…

Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (junij 2021)

8. 7. 2021

Državni zbor je sprejel Zakon o nujnih ukrepih…

Gradbeni zakon (GZ-1) (avgust 2020/junij 2021)

Novi Gradbeni zakon (GZ-1) je bil sprejet 9. 12. 2021 in objavljen…

Zakon o zaščiti živali (februar 2021)

Novelo Zakona o zaščiti živali je Vlada vložila v Državni…

Stanovanjski zakon (julij 2020)

26. 5. 2021

Državni zbor je sprejel Zakon o spremembah in…

Zakon o debirokratizaciji (marec 2021)

Zakon o debirokratizaciji je bil objavljen v Uradnem listu RS,…

Zakon o gostinstvu (marec 2021)

Postopek sprejemanja ZGos-1 se nato ni nadaljeval.April…

Zakon o vrtcih (ZVrt-H) (januar 2021)

V zakonodajni postopek je vložen predlog Zakona o spremembah…

PKP8 – Predlog zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID (januar 2021)

25. 1. 2021 je bil v Državni zbor vložen predlog t. i. PKP…

Zakon o pravilih cestnega prometa (december 2020)

Vlada je 23. 12. 2020 v Državni zbor vložila predlog Zakona…

Zakon o varstvu okolja – ZVO-2 (december 2020)

Na portalu e-Demokracija je objavljen predlog novega Zakona o…

Zakon o javnem naročanju – ZJN-3B (december 2020)

Na portalu e-Demokracija je objavljen predlog sprememb in dopolnitev …

PKP7 – Predlog zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (december 2020)

21. 12. 2020 je bil na spletnih straneh Državnega zbora objavljen…

Zakon o lokalnih volitvah – ZLV-K (oktober 2020)

4. 12. 2020 je Ministrstvo za javno upravo združenjem občin…

Zakon o kmetijskih zemljiščih (november 2020)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno…

Zakon o finančni razbremenitvi občin – ZFRO (sprejet 7. 12. 2020)

Zakon o finančni razbremenitvi občin je objavljen v Uradnem…

Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (november 2020)

Na portalu e-demokracija je objavljen predlog Zakona o spodbujanju…

PKP6 – Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (november 2020)

12. 11. 2020 je bil na spletnih straneh Državnega zbora objavljen…

Zakon o šolski prehrani (oktober 2020)

Do 26. 11. 2020 lahko občine in mestne občine v Državni zbor…

Zakon o vodah (oktober 2020)

Na e-demokraciji je objavljen predlog Zakona o spremembah in…

Zakon o nalezljivih boleznih (avgust 2020)

Predlog novega Zakona o nalezljivih boleznih je objavljen na…

Zakon o učinkoviti rabi energije (julij 2020)

Vlada je 24. 7. 2020 v zakonodajni postopek vložila predlog…

Tretji proti-korona paket (maj 2020)

29. 5. 2020 je Državni zbor sprejel Zakon o interventnih ukrepih…

Drugi proti-korona paket (april 2020)

Na spletni strani Državnega zbora Republike Slovenije sta objavljena…

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo (#PKP1) (marec 2020)

Vlada je 28. 3. 2020 sprejela predlog besedila Zakona o interventnih…

Predlog Zakona o podnebni politiki Slovenije (januar 2019)

September 2019:

Na portalu e-Demokracija je objavljen predlog…

ZIPRS2021 – predlog Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (01. 10. 2019)

Vlada je v Državni zbor predložila predlog Zakona o izvrševanju…

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj – osnutek sprememb pravilnika (september 2019)

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo podalo…

Predlog Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi (september 2019)

V obravnavi v Državnem zboru je Predlog Zakona o zagotavljanju…

Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah (avgust 2019)

Do 9. 9. 2019 je v javni obravnavi predlog Pravilnika o enotnih…

Zakon o spremembah Zakona o financiranju občin (julij 2019)

Na podlagi dela Delovne skupine za pripravo predlogov sprememb…

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih (junij 2019)

Do 30. avgusta 2019 je v javni obravnavi predlog Zakona o spremembah…

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (junij 2019)

V javni obravnavi je osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah…

Uredba o embalaži in odpadni embalaži – osnutek

V javni obravnavi je osnutek Uredbe o embalaži in odpadni embalaži.…

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1K)

V javni obravnavi je predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah…

Spremembe Zakona o urejanju prostora in Gradbenega zakona

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo podalo…

Zakon o ohranjanju narave – osnutek sprememb (maj 2019)

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo osnutek Zakona…

Predlog Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo

MIZŠ je na portalu e-demokracija objavilo predlog Pravilnika…

Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkih (ZVOP-2)

Priprava novega področnega zakona o elektronskih komunikacijah – ZEKom-2

Ministrstvo za javno upravo (MJU) je na portalu e-Demokracija…

Delovna skupina za pripravo predlogov za spremembo zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin

Skladno z Dogovorom o višini povprečnine za leto 2019, ki je…