Pokrajinska zakonodaja

Na podlagi iniciative Predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja in predsednika Državnega sveta Republike Slovenije Alojza Kovšce ter predsednikov Skupnosti občin Slovenije dr. Aleksandra Jevška, Združenja občin Slovenije Roberta Smrdelja ter Združenja mestnih občin Slovenije mag. Gregorja Macedonija je skupina strokovnjakov, ki jo vodi izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik (Pravna fakulteta Maribor) pripravila osnutek Zakona o pokrajinah (ZPok). ZMOS je 31. 7. 2019 pripravljavce predpisa seznanil s stališčem, ki v ospredje postavlja vprašanje vloge in pristojnosti mestnih občin.

13. avgusta je bil na portalu pokrajine.si objavljen spremenjen in dopolnjen osnutek ZPok, hkrati pa so pripravljavci objavili tudi osnutek Zakona o ustanovitvi prokrajin (ZUPok), ki je predvideval ustanovitev 11 pokrajin s sedeži v 11 mestnih občinah.

Občine in drugi deležniki so lahko pripombe in predloge na osnutek zakonskega besedila oddali do 30. oktobra 2019. V mesecu septembru so potekali posveti na temo predloga pokrajinske zakonodaje v/na Novem mestu, Ptuju, Postojni in Kranju.

17. oktobra je strokovna skupina objavila zadnji verziji ZPok in ZUPok. Poglavitne spremembe so pri teritorialni delitvi, kjer se predlaga ustanovitev 10 pokrajin in dveh mest s posebnim statusom.

4. novembra je potekal posvet na temo pokrajinske zakonodaje pri predsedniku republike, ki se ga je udeležil tudi predsednik ZMOS mag. Gregor Macedoni. Posnetek posveta je dostopen tukaj, poudarki stališč mestnih občin, ki jih je predstavil predsednik ZMOS, pa tukaj.