Pokrajinska zakonodaja

Na podlagi iniciative predsednika Republike Slovenije g. Boruta Pahorja in predsednika Državnega sveta Republike Slovenije g. Alojza Kovšce ter predsednikov Skupnosti občin Slovenije dr. Aleksandra Jevška, Združenja občin Slovenije g. Roberta Smrdelja ter Združenja mestnih občin Slovenije mag. Gregorja Macedoni je skupina strokovnjakov, ki jo vodi izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik(Pravna fakulteta Maribor) pripravila osnutek Zakona o pokrajinah (ZPok). ZMOS je 31. 7. 2019 pripravljavce predpisa seznanil s stališčem, ki v ospredje postavlja vprašanje vloge in pristojnosti mestnih občin.

13. avgusta je bil na portalu pokrajine.si objavljen spremenjen in dopolnjen osnutek ZPok, hkrati pa so pripravljavci objavili tudi osnutek Zakona o ustanovitvi prokrajin (ZUPok), ki predvideva ustanovitev 11 pokrajin.

Občine in drugi deležniki lahko pripombe in predloge na osnutek zakonskega besedila pripravijo do 30. oktobra 2019 (na gp@ds-rs.si in info@pokrajine.si).

V mesecu septembru bodo potekali posveti na temo predloga pokrajinske zakonodaje. Datumi in lokacije posvetov so:

  • 5. septembra 2019 ob 10. uri – Novo mesto, Sejna soba, Glavni trg 1,
  • 9. septembra 2019 ob 10. uri – Ptuj, Dominikanski samostan,
  • 17. septembra 2019 ob 10. uri – Postojna, Gasilsko reševalni center Postojna,
  • 19. september 2019 ob 10. uri – Kranj, Sejna dvorana MOK št. 15.

Prijave na posvet so možne do dva dni pred dogodkom. Prijave zbira Skupnost občin Slovenije, prijavnica je dostopna na tej povezavi.