Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti (novela, januar 2023)

Vlada je januarja 2023 v Državni zbor vložila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti. Besedilo je dostopno tukaj.

Predlog zakona predvideva naslednji glavni spremembi:

  • Spremenjen način določanja ciljnih skupin – te ne bodo več določene v predlogu zakona, temveč so v zakonu določena le merila, na podlagi katerih se določijo ciljne skupine ob upoštevanju strateških dokumentov in aktualnih statističnih podatkov. V 2. členu, ki spreminja 9. členi veljavnega zakona, je med merili določena tudi stopnja urbanizacije območja, v katerem ima posameznik prebivališče, čemur je ZMOS nasprotoval, saj ocenjuje, da to merilo ni ustrezno in ne odraža stanja na področju digitalnih kompetenc.
  • Vzpostavlja se mehanizem za zagotavljanje dostopa do računalniške opreme, iz katerega si bodo upravičenci, ki so v predlogu zakona navedeni po prednostnem vrstnem redu, lahko brezplačno izposodili osnovno računalniško opremo.