Zakon o oskrbi s plini (september 2022)

Vlada je 2. 9. 2022 v zakonodajni postopek vložila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini. Povezava do gradiva je tukaj.

ZMOS je urgiral, da je nujno med zaščitene odjemalce vključiti tudi občinske javne zavode, predvsem s področja vzgoje in izobraževanja ter zdravstva, kot tudi športne in kulturne javne zavode.

117. člen veljavnega Zakona o oskrbi s plini v 1. in 2. odstavku določa, da javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja ne sodijo med osnovne socialne službe in s tem niso zaščiteni odjemalci. Prav tako v kategorijo osnovne socialne službe niso vključeni zdravstveni domovi, in sicer zaradi pogoja iz 2. odstavka, da morajo imeti izvajalci zdravstvene dejavnosti (in druge naštete vrste subjektov) stalno ali začasno nastanjene varovance. ZMOS je pripravil predlog amandmaja, ki bi med zaščitene odjemalce vključil tudi prej omenjene javne zavode (prvi in drugi dopis ZMOS).

Iz vloženih amandmajev vladnih strank je razvidno, da so predlog ZMOS prepoznali kot potrebno dopolnitev. Pri amandmajih k več členom je zapisano, da so bili pripravljeni na predlog ZMOS.

Državni zbor je predlog sprememb Zakona o oskrbi s plini sprejel 13. 9. 2022. Sprejeto besedilo je dostopno tukaj. Med zaščitene odjemalce je zakonodajalec dodatno vključil tudi vrtce, osnovne šole in zdravstvene domove.