Posvet o pokrajinski zakonodaji – predsednik ZMOS predstavil stališča mestnih občin

4. novembra 2019 je potekal posvet o pokrajinski zakonodaji pri predsedniku republike, ki se ga je udeležil tudi predsednik ZMOS, mag. Gregor Macedoni.

V razpravi, ki je v pretežni meri potekala glede teritorialne komponente predlagane ureditve pokrajinske ravni, je predstavil mnenja mestnih občin. Izpostavil je sicer pomembnost potrebe po zapolnitvi vmesnega prostora med temeljnimi lokalnimi skupnostmi in državo z vidika procesa javnega upravljanja, hkrati pa opozoril na številna, še neodgovorjena vprašanja. Zato so tudi stališča mestnih občin glede bodoče pokrajinske ureditve ne povsem enotna, čeprav obstaja konsenz, da so lahko pokrajine razvojna priložnost in korak k zmanjševanju regionalnih razlik. Različni pogledi članic se kažejo tako pri teritorialni komponenti (Slovenj Gradec, Velenje, Ptuj), posebnem statusu mestnih občin (Koper) in premalo dorečenem vprašanju financiranja in zagotavljanja kadrovskih virov (Ljubljana). Posebej je opozoril tudi na problem sobivanja med mestno občino s statusom pokrajine in obmestnimi občinami, ki bodo spadale v sosednjo pokrajino, čeprav so teritorialno (pa tudi infrastrukturno ipd.) povezane z mestno občino (Maribor).

Mag. Macedoni je poudaril, da so doslej, kljub relativno majhnemu razvojnemu delu proračuna, predvsem občine prispevale k napredku, zato je še kako pomembno vprašanje financiranja bodočih pokrajin, pa tudi občin. Po mnenju predsednika je regionalizacija priložnost tako za odpravo razkoraka med nalogami mestnih občin in njihovim financiranjem kot tudi problema nezmožnosti manjših občin, da opravljajo določene naloge lokalnega pomena.

V zaključku se je predsednik Macedoni zavzel za nadaljevanje razprave, kjer bo moral biti poudarek na nalogah pokrajine in na jasno definiranem razvojnem potencialu.

Celoten posnetek posveta si lahko ogledate na tej povezavi. Kronologija predlogov pokrajinske zakonodaje je dostopna na tej povezavi.

Foto: STA/Urad predsednika republike