CTN – potrjeni projekti v Celju, Mariboru in Velenju

V okviru izvajanja mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) za trajnostni urbani razvoj je organ upravljanja, tj. Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, včeraj potrdil tri projekte mestnih občin.

V Mestni občini Celje je odločitev o podpori prejel projekt P+R Ulica XIV. divizije, ki bo iz Kohezijskega sklada in sredstev proračuna Republike Slovenije prejel približno 230.000 evrov. Investicija, katere celotna vrednost je približno 360.000 evrov, predvideva izgradnjo 35 parkirnih mest za osebna motorna vozila, pri čemer bodo tri parkirna mesta namenjena invalidom, štiri pa voznikom električnih avtomobilov. Urejenih bo 35 stojal za kolesa iz sistema javne izposoje koles – KolesCE. V neposredni bližini so predvideni tudi servisno stojalo za nujna popravila koles, varovana pokrita kolesarnica za pet koles in osem parkirnih mest za avtodome. Predvidena je tudi polnilna postaja za električne avtomobile.

V Mestni občini Maribor so prejeli potrditev projekta Obnova Skate parka. Projekt je vreden približno 630.000 evrov, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in sredstev proračuna Republike Slovenije pa bo sofinanciran v vrednosti približno 480.000 evrov. Namen projekta je revitalizacija območja obstoječega skate parka, ki bo dostopno vsem uporabnikom, kar bo imelo pozitiven vpliv na medgeneracijsko druženje in oživitev širšega področja. Območje tako ne bo več predstavljalo opuščene rabe, temveč urejeno okolico, uporaben objekt ter novi poligon za izvajanje športnih dejavnosti. Projekt bo prispeval 9.937m2 revitaliziranih površin.

V Mestni občini Velenje je organ upravljanja potrdil projekt CTN Stari trg, katerega namen je revitalizacija degradiranega urbanega dela mesta, ki je spregledano in opuščeno. Območje predstavlja neizkoriščen potencial, zato se bo z izvajanjem urbane prenove spodbujalo reaktivacijo prostih in slabo izkoriščenih površin znotraj mesta. Projekt obsega rušitev obstoječega objekta in novogradnjo. Vsebinski namen je pridobitev novih poslovnih površin za obrtno dejavnost. Celoten objekt bo po končani gradnji na voljo novim podjetjem in obrtnikom za izvajanje različnih storitvenih in obrtnih dejavnosti, ki bodo spodbujale razvoj drobnega gospodarstva ter obrti v starem mestnem jedru. Celotna vrednost projekta je približno 1,56 milijona evrov, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in sredstev proračuna Republike Slovenije bo sofinanciranje v vrednosti 1,23 milijona evrov.

Z mehanizmom CTN je tako potrjenih že 41 projektov mestnih občin za trajnostni urbani razvoj v vrednosti sofinanciranja približno 59 % vseh sredstev.