CTN – potrjena revitalizacija Vojašniškega trga v Mariboru in prenova stanovanj v Kopru

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je kot organ upravljanja dne 13. 11. 2019 potrdila tri projekte v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN), s katerimi se uresničujejo trajnostne urbane strategije mestnih občin.

Potrjen je bil projekt Mestne občine Maribor (MOM) “Revitalizacija Vojašniškega trga z objekti“, ki bo prejel približno 4,8 milijona evrov sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in proračuna Republike Slovenije (RS) za izvedbo preko 6 milijonov evrov vredne investicije. S projektom bo MOM revitalizirala pomemben del mestnega središča . Poleg Vojašniškega trga bodo obnovljeni tudi objekti Tri babe, Sodni stolp in objekt Vojašniški trg 14, v katerem bo zaživel vinogradniški muzej.

Odobrena sta bila tudi projekta energetske sanacije in prenove stanovanj. V Mariboru bo Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor izvedel energetsko prenovo večstanovanjskih stavb na Engelsovi ulici v Mariboru, ki bo zajemala obnovo fasade, zamenjavo stavbnega pohištva, dodatno izolacijo strehe, vgradnjo mehanskega prezračevanja in obnovo stropa nad kletjo. Vrednost invetsicije je 1,45 milijona evrov, vrednost sofinanciranja iz Kohezijskega sklada in proračuna RS pa 510.000 evrov.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper bo z namenom revitalizacije starega mestnega jedra Kopra prenovil 18 neprofitnih stanovanj. Vrednost projekta znaša dobrih 376.000 evrov, vrednost sofinanciranja iz mehanizma CTN (ESRR in proračun RS) pa nekaj manj kot 300.000 evrov.

V okviru mehanizma CTN skupna vrednost vseh potrjenih investicij presega 144 milijonov evrov, od tega je vrednost odobrenega sofinanciranja preko 87 milijonov evrov. Seznam vseh potrjenih projektov je dostopen tukaj.