Projekti CTN v Sloveniji

Projekti mestnih občin, ki so v okviru mehanizma CTN prejeli odločitev o podpori

Odločitve o podpori
Projekti v obravnavi
Nealocirana sredstva CTN

CTN v številkah: 35 - potrjenih projektov mestnih občin 130.189.299,21 EUR - skupna vrednost vseh potrjenih projektov 77.578.842,57 EUR - vrednost sofinanciranja iz mehanizma CTN 139.294.961,94 EUR - sredstev v mehanizmu CTN 5 - zaključenih povabil ZMOS za prijavo projektov CTN

Mestna občina Ljubljana

Skupna vrednost sofinanciranja CTN

18.750.167,94 EUR

Skupna vrednost potrjenih projektov

38.760.084,00 EUR