Objavljeno je 3. povabilo za projekte urbane revitalizacije v okviru mehanizma CTN

ZMOS je v vlogi posredniškega organa za izbor operacij mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) danes, 15. 11. 2019, objavil Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij prednostne naložbe 6.3 z mehanizmom CTN, št. 303-13/2019. Rok za predložitev vlog je 16. 12. 2019.

Predmet povabila so operacije, ki bodo prispevale k realizaciji ukrepov iz trajnostnih urbanih strategij (TUS) na področju izboljšanja urbanega okolja in urbane revitalizacije. Upravičenci do sredstev iz mehanizma CTN za prednostno naložbo 6.3 so mestne občine, ki imajo sprejete TUS in izvedbeni načrt TUS. V primeru projektov, ki bodo k urbani revitalizaciji prispevali s prenovo ali novogradnjo stanovanj, so upravičenci tudi javni stanovanjski skladi v 100 % občinski lasti in neprofitne stanovanjske organizacije v skladu s stanovanjskim zakonom v 100 % občinski lasti.

Razpisanih je skoraj 23 milijonov evrov, od tega zagotavlja Evropski sklad za regionalni razvoj 80 % sredstev, preostalih 20 % pa predstavljalo sredstva proračuna Republike Slovenije. Višina sofinanciranja znaša do 80 % upravičenih stroškov. Povabilo je v osnovi namenjeno večjim projektom, katerih investicijska vrednost presega 1 milijon evrov, in ki bodo imeli večji in celostni vpliv na revitalizacijo urbanih središč, hkrati pa bodo sredstva namenjena tudi izvajanju vsebin oziroma programov na revitaliziranih območjih.

Dokumentacija povabila je dostopna na tej povezavi.