Objavljena je študija CEMR o ženskah v politiki s poudarkom na lokalnem nivoju

Svet evropskih mest in regij (CEMR – Council of European Municipalities and Regions) je danes objavil študijo “Ženske v politiki: trendi na lokalnem in evropskem nivoju” (dostopna v angleškem jeziku tukaj), pri kateri je sodelovalo tudi Združenje mestnih občin Slovenije.

V študiji je bilo analizirano stanje predstavništva žensk v politiki na vseh nivojih oblasti v 41 evropskih državah, pri čemer je v ospredju primerjava podatkov za leti 2008 in 2019. Na lokalnem nivoju se je v tem obdobju delež članic občinskih/mestnih svetov povečal s 23,4 % na 29 %. Podobno se je povečal tudi delež članic v nacionalnih parlamentih, in sicer z 21,9 % na 28,5 %. Delež izvoljenih županj je bil leta 2008 11 %, leta 2019 pa 15 %.

Podatki za Slovenijo so primerljivi podatkom z evropskega nivoja, in sicer se je delež izvoljenih članic občinskih/mestnih svetov povečal z 21,5 % leta 2008 na 33,3 % leta 2019 (nad evropskim povprečjem), delež županj pa je danes 10,4 % (pod evropskim povprečjem), medtem ko je bil leta 2008 zgolj 3,3 % . Slovenija je tudi del skupine 14 držav, ki imajo določene spolne kvote na lokalnih volitvah, in kjer je stopnja rasti deleža izvoljenih kandidatk na lokalnem nivoju v povprečju višja kot v preostalih državah.

Pripravljavci študije zaključujejo z ugotovitvijo, da je v zadnjem desetletju opazen napredek glede predstavništva žensk v politiki, kljub temu pa t. i. gender gap oziroma razlika med spoloma v Evropi ostaja problem, saj ženske predstavljajo 50 % prebivalstva, a zgolj 34,1 % političnih odločevalcev.

Podatki za Slovenijo so v študiji na strani 94.