5. jesenski Urbani forum – vabilo in program

Vabimo vas na 5. jesenski Urbani forum z naslovom »Celovito urejanje potniškega prometa – pomen železniškega prometa za trajnostni razvoj, mobilnost in mesta«, ki bo potekal 14. novembra 2019, ob 10. uri, v Novem mestu (atrij Knjižnice Mirana Jarca, Rozmanova ulica 28).

Ministrstvo za okolje in prostor skupaj z Združenjem mestnih občin Slovenije z Urbanim forumom širi razpravo o vlogi, pomenu in priložnostih slovenskih mest za trajnostni razvoj ter njihovi vlogi v razvoju države. Jesenski forum vsako leto posvečamo strokovnim in izvedbenim temam urbanega razvoja, tokrat zelo aktualni temi: kako pomemben je razvoj celovitega potniškega promet, ki dobro izkorišča možnosti železniškega prometa, za naša mesta in kakovost življenja vseh.

Prehod v brezogljično družbo je eden od glavnih ciljev podnebne politike v Sloveniji. Tudi predlog podnebnega zakona, kot glavni cilj opredeljuje ogljično nevtralnost – ničelno stopnjo neto emisij toplogrednih plinov do leta 2050. Pri tem bo treba nasloviti tudi promet, ki je eden glavnih virov teh emisij, poleg tega pa v mestih prispeva tudi k slabši kakovosti zraka, višji ravni hrupa in porabi veliko prostora. Zato bomo morali najti okolju prijaznejše načine potovanj, z manj emisijami, manjšim vplivom na okolje in podnebne spremembe in s čim manj negativnimi vplivi na kakovost življenja ter zdravja ljudi.

Regionalni železniški potniški promet ima lahko velik pomen pri povezanosti mest med sabo in z zaledjem. Boljša povezanost pa vpliva tako na konkurenčnost mest kot na dostop do storitev najširšemu krogu prebivalcev in s tem na kvaliteto življenja.

Na forumu se bomo pogovarjali o tem, kako delovna mesta in storitve zbližati s stanovanji, saj ravno oddaljenost delovnega mesta in storitev od kraja bivanja dnevno generira veliko osebnega prometa. Kako javni potniški promet narediti privlačnejši od osebnega motornega prometa in kakšen železniški potniški promet potrebujemo. Kako celovito urejati promet in uspešno povezati različne vrste vrst osebnega in javnega prevoza.

Ker urejanje celovitega javnega in železniškega potniškega prometa presega možnosti načrtovanja na ravni posameznega mesta ali občine, želimo z dogodkom tematiko izpostaviti in s tem bolje povezati delovanje države in občine.

Program dogodka je dostopen na tej povezavi. Udeležba je brezplačna, potrebna pa je predhodna registracija na tej povezavi.