Predlog Zakona o podnebni politiki Slovenije (januar 2019)

September 2019:

Na portalu e-Demokracija je objavljen predlog Zakona o podnebni politiki.

Osnovni namen in cilj podnebne politike je, da do sredine tega stoletja zagotovi prehod v trajnostni razvoj gospodarstva in družbe, ki temelji na neto ničelnih emisijah toplogrednih plinov, obnovljivih virih energije, trajnostni proizvodnji in potrošnji v mejah zmogljivosti planeta ter v koreniti spremembi našega razmišljanja in življenjskega sloga. Tako je prvi izmed navedenih ciljev v predlogu zakona (7. člen) doseči ogljično nevtralnost do leta 2050. Predlog zakona predvideva tudi ustanovitev Podnebnega sveta kot posvetovalnega telesa Vlade.

Predlog zakona je dostopen tukaj. Pripombe je možno oddati do 12. 10. 2019.

 

Januar 2020:

Do 3. 2. 2020 MOP zbira pripombe iz medresorskega usklajevanja. Zadnja verzija predloga zakona je dostopna tukaj.