ZIPRS2021 – predlog Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (01. 10. 2019)

Vlada je v Državni zbor predložila predlog Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021), ki bo obravnavan po nujnem postopku. Predlog zakona med drugim določa povprečnino za proračunski leti 2020 (589,11 evrov) in 2021 (588,30 evrov).

Predlog ZIPRS2021 je objavljen na spletni strani Državnega zbora.

Občine lahko pripombe na ZIPRS2021 posredujejo na gp@dz-rs.si do 16. 10. 2019.