Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj – osnutek sprememb pravilnika (september 2019)

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo podalo Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj. Predloge in pripombe lahko posredujete na e-naslov: gp.mop@gov.si do vključno petka 25. oktobra.

Besedilo predloga predpisa je dostopno na e-Demokraciji.

Razlogi za spremembo pravilnika so po pojasnilih MOP:

  • s spremembo svetle višine vrat se upošteva predlog proizvajalcev stavbnega pohištva, da se zahteve pravilnika prilagodijo obstoječi tehnologiji izdelave vrat in tako poceni izdelava stavbenega pohištva ter s tem tudi cena končnega izdelka;
  • črtajo se zahteve o minimalnem potrebnem številu parkirnih mest na stanovanje, ker gre za določbo, ki je predmet prostorskega načrtovanja in je torej vsebina, ki jo urejajo občine v prostorskih aktih;
  • z vidika usmeritve družbe v trajnostno mobilnost se povečuje površina stanovanjskih stavb, potrebna za parkiranje koles (velikost kolesarnice se poveča – za vsako načrtovano ležišče v stavbi se predvidi 0,75 (prej 0,60) mesta za shranjevanje kolesa);
  • uvaja se zahtevo po prestavitvi merilnih mest iz stanovanja v skupne prostore večstanovanjske stavbe, kadar gre za rekonstrukcije;
  • v slovenski pravni red se prenaša tudi zahteve Direktive EU o energetski učinkovitosti stavb, glede opremljenosti parkirnih mest v stanovanjskih stavbah z električnimi predinštalacijami, ki omogočajo namestitev polnilnic električnih avtomobilov in njihovo polnjenje.