Predlog Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi (september 2019)

V obravnavi v Državnem zboru je Predlog Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi. Besedilo predloga je dostopno tukaj.

Mnenja na predlog zakona Državni zbor sprejema do 21. 10. 2019 (na gp@dz-rs.si).

Po predlogu bo zakon zagotovil preko 122 milijonov evrov sredstev za naslednje nujne programe na področju kulture:

  1. sanacija najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov,
  2. ureditev osnovnih prostorskih pogojev in nakup opreme za javne zavode s področja kulture,
  3. podpora razvoju sodobnih knjižničnih storitev v potujočih knjižnicah,
  4. ohranjanje in obnova najbolj ogrožene in najpomembnejše slovenske filmske, glasbene, baletne in plesne dediščine in digitalizacija kulturne dediščine,
  5. gradnja najbolj ogroženih gradnikov infrastrukture za slovenski jezik v digitalnem okolju,
  6. zagotavljanje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske kulture po lokalnih skupnostih in mladinske kulturne dejavnosti,
  7. odkupi predmetov kulturne dediščine in sodobne umetnosti.

Mestne občine lahko stališča posredujejo na ZMOS do 16. 10. 2019.