Predlog Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo

MIZŠ je na portalu e-demokracija objavilo predlog Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.

Pripombe sprejemajo do 3. 5. 2019.