Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkih (ZVOP-2)

Ministrstvo za pravosodje (MP) je dne 7. 3. 2019 v strokovno usklajevanje posredovalo predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Besedilo predloga ZVOP-2 je bilo v letih 2017 in 2018 že v javni razpravi, aprila 2018 tudi sprejeto na Vladi Republike Slovenije, nato pa ni bilo obravnavano v Državnem zboru RS zaradi njegovega razpusta. V dopisu MP obvešča, da besedilo določb novega predloga ZVOP-2 sledi sistematiki, vsebinskim smerem ter ciljem določb Predloga ZVOP-2 z dne 5. aprila 2018, določeni členi pa so bili znatno spremenjeni zlasti glede na izkušnje iz prakse.

Morebitne pripombe na novi predlog ZVOP-2 je možno poslati do ponedeljka, 25. marca 2019, na naslov gp.mp@gov.si.