Zakon o dolgotrajni oskrbi (junij 2023)

Vlada je 26. 6. 2023 v zakonodajni postopek vložila predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1). Zakon je bil sprejet 17. 7. 2023, po odložilnem vetu Državnega sveta ga je Državni zbor ponovno potrdil 21. 7. 2023. Besedilo sprejetega zakona je objavljeno tukaj.

Občine so po novem ZDOsk-1 koncedent za opravljanje dolgotrajne oskrbe na domu (ob soglasju ministrstva). Za ta namen lahko ustanovi javni zavod ali podeli koncesijo na podlagi javnega razpisa (6. člen). Za izvajanje te naloge občina zagotavlja finančne vire iz svojega proračuna. Če občina ustanovi javni zavod, ustanoviteljske pravice in obveznosti uresničuje občinski svet (68. člen), če s predpisi, ki urejajo področje občin, ni določeno drugače.