Uredba o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti

Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo je 10. 6. 2022 na e-Demokraciji objavila predlog Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti.

Podlaga za uredbo je 11.b člen Zakona o Uradnem listu, ki je bil dodan z Zakonom o debirokratizaciji in iz katerega izhaja, da je register pravnih aktov lokalnih skupnosti zbirka podatkov v elektronski obliki, ki vsebuje podatke o predpisih in drugih aktih lokalnih skupnosti, objavljenih v uradnem listu ali drugem uradnem glasilu v skladu s statutom lokalne skupnosti, in druge podatke o normodajni dejavnosti lokalnih skupnosti.

Predlog uredbe predvideva:

  • Register bo upravljalo Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o., dostopen bo na spletni strani www.rpls.si.
  • Občine bodo pripravljale neuradna prečiščena besedila pravnih aktov po objavi vsake spremembe in ga poslale javnemu podjetju.
  • Obveznosti občin bodo: pošiljanje podatkov o pravnih aktih, pošiljanje neuradnih prečiščenih besedil pravnih aktov (preko aplikacije), določitev kontaktne osebe.
  • Sklenitev dogovorov med občinami in javnim podjetjem v treh mesecih po sprejemu uredbe.
  • Rok za vzpostavitev registra je 1. junij 2024.

Komentiranje predloga uredbe je možno do 10. 7. 2022.