Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (september 2021)

23. 9. 2021 je bil v Državni zbor vložen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij. Predlog določa, da se status mestne občine dodeli Občini Krško. Naknadno sta bila vložena še dva amandmaja, ki bi status mestne občine dodelila tudi občinama Brežice in Jesenice.

ZMOS je v stališču opozoril na nedorečenost posebnih izvirnih nalog mestnih občin s področja razvoja mest in predlagal, da se najprej naslovi to vprašanje pred odločanjem o spremembi statusa posameznim občinam, ki trenutno za to ne izpolnjujejo pogojev. Mnenju je priložen tudi Predlog za normativno ureditev nalog, pomembnih za razvoj mest, ki ga je Skupščina ZMOS sprejela septembra 2021. Stališče ZMOS je dostopno tukaj.