Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (sep. 2021/dec. 2021/jan. 2022/maj 2022, jun. 2022)

Junija 2022 sta bila v Državni zbor vložena dva predloga sprememb in dopolnitev Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, in sicer ZUODNO-K, ki predvideva podelitev statusa mestne občine Občini Škofja Loka, ter ZUODNO-L, ki predvideva podelitev statusa mestne občine Občini Slovenska Bistrica.

13. 5. 2022 je bil v Državni zbor vložen Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-J), ki predvideva podelitev statusa mestne občine Občini Brežice. Mnenje ZMOS je objavljeno tukaj.

Državni zbor je 29. 6. 2022 sprejel sklep, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

3. 3. 2022 je na 66. nujni seji Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo zavrnil (7-9) predlog ZUODNO-K, s katerim bi se podelil status mestne občine Občini Škofja Loka.

16. 2. 2021 je potekala 64. nujna seja Odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo na kateri je bil obravnavan predlog ZUODNO-J, tj. predlog za podelitev statusa mestne občine Občini Brežice. Na odboru predlog zakona ni dobil podpore, končno glasovanje je bilo 8-8.

Stališče ZMOS v zvezi s predlogom ZUODNO-J in ZUODNO-K je objavljeno na tej povezavi.

10. 1. 2021 je bil v Državni zbor vložen nov predlog sprememb Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-K), ki predvideva podelitev statusa mestne občine Občini Škofja Loka.

17. 9. 2021 je bil v Državni zbor vložen nov predlog sprememb Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-J), ki predvideva podelitev statusa mestne občine Občini Brežice.

23. 9. 2021 je bil v Državni zbor vložen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij. Predlog določa, da se status mestne občine dodeli Občini Krško. Naknadno sta bila vložena še dva amandmaja, ki bi status mestne občine dodelila tudi občinama Brežice in Jesenice.

ZMOS je v stališču opozoril na nedorečenost posebnih izvirnih nalog mestnih občin s področja razvoja mest in predlagal, da se najprej naslovi to vprašanje pred odločanjem o spremembi statusa posameznim občinam, ki trenutno za to ne izpolnjujejo pogojev. Mnenju je priložen tudi Predlog za normativno ureditev nalog, pomembnih za razvoj mest, ki ga je Skupščina ZMOS sprejela septembra 2021. Stališče ZMOS je dostopno tukaj.

Predlog zakona je bil sprejet 10. 11. 2021, v veljavo pa je stopil 4. 12. 2021, s čimer je nastala 12. mestna občina – Mestna občina Krško.