Zakon o lokalnih volitvah (ZLV-K, maj 2022)

13. 5. 2022 je bil v Državni zbor vložen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-K). Besedilo predloga je dostopno tukaj.

Predlog rešuje vprašanje ureditve volilnega spora, skladno z odločbo Ustavnega sodišča, spremembe pri pogojih imenovanja predsednika občinske volilne komisije, omejitev zaračunavanja stroškov občin za izvedbo lokalnih volitve s strani upravnih enot oz. države, določitev Državne volilne komisije kot organa, ki skrbi za enotno uporabo in razlago določb ZLV itd. Navedena vprašanja so bila večinoma usklajena tudi z združenji občin in jih ZMOS podpira.

Dodatno pa predlog ZLV-K predvideva omejitev volilne pravice za državljanje tretjih držav, ki ne bi več mogli voliti članov občinskega oz. mestnega sveta ter županov. ZMOS nasprotuje takemu omejevanju volilne pravice, ki je v nasprotju s sodobnimi demokratičnimi standardi.

Mnenje ZMOS v zvezi z ZLV-K je objavljeno tukaj.

29. 6. 2022 je Državni zbor sprejel evidenčni sklep, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo.

Predlog zakona nato ni prejel podpore na matičnem delovnem telesu (10. 1. 2023), Državni zbor je na 6. redni seji dne 27. 1. 2023 ugotovil, da je zakonodajni postopek o Predlogu zakona končan.