Zakon o lokalnih volitvah (ZLV-K, maj 2022)

13. 5. 2022 je bil v Državni zbor vložen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-K). Besedilo predloga je dostopno tukaj.

Predlog rešuje vprašanje ureditve volilnega spora, skladno z odločbo Ustavnega sodišča, spremembe pri pogojih imenovanja predsednika občinske volilne komisije, omejitev zaračunavanja stroškov občin za izvedbo lokalnih volitve s strani upravnih enot oz. države, določitev Državne volilne komisije kot organa, ki skrbi za enotno uporabo in razlago določb ZLV itd. Navedena vprašanja so bila večinoma usklajena tudi z združenji občin in jih ZMOS podpira.

Dodatno pa predlog ZLV-K predvideva omejitev volilne pravice za državljanje tretjih držav, ki ne bi več mogli voliti članov občinskega oz. mestnega sveta ter županov. ZMOS nasprotuje takemu omejevanju volilne pravice, ki je v nasprotju s sodobnimi demokratičnimi standardi.

Mnenje ZMOS v zvezi z ZLV-K je objavljeno tukaj.

29. 6. 2022 je Državni zbor sprejel evidenčni sklep, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo.