Novela GZ-1 (julij 2024)

Ministrstvo za naravne vire in prostor je 1. 7. 2024 v javno obravnavo posredovalo predlog Zakona o spremembi in dopolnitvah Gradbenega zakona.

Novela zakona med drugim predvideva:

  1. ukinitev obvezne prijave začetka gradnje enostavne stavbe,
  2. uskladitev nalog gradbenih inšpektorjev z Zakonom o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI), ki se nanaša na obstoječe objekte, ki jih je treba prilagoditi univerzalni dostopnosti,
  3. novo opredelitev univerzalne graditve in uporabe objektov,
  4. možnost občine, da sodeluje na ustni obravnavi, za razjasnitev posameznih vprašanj stranskih udeležencev, ki so povezana z ugotavljano skladnostjo dokumentacije s predpisi z njenega področja,
  5. spremembe, ki se nanašajo na postopke z mnenjedajalci.

Mestne občine lahko pripombe posredujejo na ZMOS do ponedeljka, 22. 7. 2024.