Zakon o medijih (dec 2023)

14. 5. 2024 je bila objavljena nova verzija predloga Zakona o medijih.

Po prvi javni obravnavi je pripravljavec črtal določbe glede obveznega soglasja vlade za oglaševalske kampanje. Omiljena je določba glede financiranja lokalnih medijev s strani občin, ki je sedaj zapisana kot možnost (“lahko”).

Komentarje na novo verzijo zakona lahko mestne občine sporočijo na ZMOS do 23. 5. 2024.

Ministrstvo za kulturo je 12. 12. 2023 v javno obravnavo dalo predlog novega Zakona o medijih (povezava).

Iz obrazložitve predloga izhaja, da so »najpomembnejše rešitve:

 • novi zakon zajema tudi nove medije,
 • bistveno povečuje preglednost medijske krajine: lastništva in financiranja medijev,
 • prinaša preglednejše državno oglaševanje,
 • omogoča pripravo sodobnih državnih pomoči za pomoč medijem in spodbujanje pluralizma,
 • omogoča učinkovitejše zamejevanje širjenja sovražnega govora,
 • predvideva nove postopke za ugotavljanje in omejevanje koncentracij v medijih,
 • zahteva obvezno označevanje uporabe umetne inteligence v medijih.

V zvezi z delovanjem mestnih občin so nekateri pomembnejši vidiki predlaganih sprememb naslednji:

 • Predlog zakona predvideva, da bodo določbe o državnem oglaševanju veljale tudi za občine.
 • Vključujejo se določbe o prepovedi političnega oglaševanja in verske propagande v medijih, ki jih izdajajo občine.
 • Občinam se nalaga obveznost zagotavljanja sredstev za zagotavljanje pravice do javnega obveščanja in obveščenosti na lokalnih območjih, pri čemer morajo biti ta sredstva določena na posebni postavki.
 • Širi se obseg informacij, ki bo vključen v razvid medijev.

Mestne občine lahko komentarje na predlog novega Zakona o medijih posredujejo na ZMOS do 12. 1. 2024.