Zakon o medijih (dec 2023)

Ministrstvo za kulturo je 12. 12. 2023 v javno obravnavo dalo predlog novega Zakona o medijih (povezava).

Iz obrazložitve predloga izhaja, da so »najpomembnejše rešitve:

 • novi zakon zajema tudi nove medije,
 • bistveno povečuje preglednost medijske krajine: lastništva in financiranja medijev,
 • prinaša preglednejše državno oglaševanje,
 • omogoča pripravo sodobnih državnih pomoči za pomoč medijem in spodbujanje pluralizma,
 • omogoča učinkovitejše zamejevanje širjenja sovražnega govora,
 • predvideva nove postopke za ugotavljanje in omejevanje koncentracij v medijih,
 • zahteva obvezno označevanje uporabe umetne inteligence v medijih.«

V zvezi z delovanjem mestnih občin so nekateri pomembnejši vidiki predlaganih sprememb naslednji:

 • Predlog zakona predvideva, da bodo določbe o državnem oglaševanju veljale tudi za občine.
 • Vključujejo se določbe o prepovedi političnega oglaševanja in verske propagande v medijih, ki jih izdajajo občine.
 • Občinam se nalaga obveznost zagotavljanja sredstev za zagotavljanje pravice do javnega obveščanja in obveščenosti na lokalnih območjih, pri čemer morajo biti ta sredstva določena na posebni postavki.
 • Širi se obseg informacij, ki bo vključen v razvid medijev.

Mestne občine lahko komentarje na predlog novega Zakona o medijih posredujejo na ZMOS do 12. 1. 2024.