Zakon o vrtcih (ZVrt-H) (januar 2021)

V zakonodajni postopek je vložen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih. Predlog je vložila skupina poslancev s prvopodpisanim mag. Markom Koprivcem.

Predlog zakona predvideva spremembo ureditve financiranja zasebnih vrtcev na način, da bi lahko občina financiranje zavrnila, če je v vrtcih na njenem območju dovolj prostih mest za vse otroke s stalnim prebivališčem v občini zavezanki za plačilo vrtca, ki so vključeni v zasebni vrtec.

Skupščina ZMOS je na 30. redni seji dne 2. 2. 2021 v zvezi s predlogom zakona sprejela sklep, da zakonsko rešitev podpira.