Zakon o gostinstvu (marec 2021)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v javno razpravo dalo predlog novega Zakona o gostinstvu (ZGos-1; objava na e-Demokraciji tukaj).

Predlog zakona, med drugim, predvideva:

  • ukinitev obveznosti prijave obratovalnega časa gostincev občini,
  • za vse obrate velja možnost določitve obratovalnega časa od 0. – 24. ure, ni več omejitve obratovanja do 22. ure v stanovanjskih območjih,
  • hkrati pa lahko občina na območjih, kjer presodi, da je to potrebno (npr. stanovanjska naselja ipd.) z aktom omeji obratovalni čas, vendar ta ne sme biti krajši od 6. – 22. ure – v takem primeru nadzor ureditve (poleg Tržnega inšpektorata) prevzema občinska inšpekcija,
  • večja vloga občin pri urejanju kratkotrajnega oddajanja nastanitev turistov – občina izda soglasje za opravljanje dejavnosti, z aktom lahko za dvo- ali večstanovanjske stavbe opredeli časovno in/ali območno dovoljeno izvajanje dejavnosti,
  • novo, bolj splošno razlikovanje vrst obratov (nastanitveni obrati, obrati za strežbo jedi in pijač, obrati za priložnostno pripravo in dostavo jedi),
  • obvezno nudenje čiste pitne vode v gostinskih obratih, in drugo.

Predlog zakona bo v javni obravnavi do 6. 4. 2021. Mestne občine lahko pripombe na ZMOS pošljejo do 31. 3. 2021.