PKP8 – Predlog zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID (januar 2021)

25. 1. 2021 je bil v Državni zbor vložen predlog t. i. PKP 8 oziroma Predlog zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID. Besedilo je dostopno tukaj.

Kot je zapisano v zakonodajnem gradivu, so poglavitne rešitve v PKP 8:

 • razbremenitev delodajalcev za plačilo prispevkov za socialno varnost za delavce v delovnem
  razmerju,
 • podaljšanje ukrepa čakanja na delo,
 • solidarnostni dodatek za prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši
  delovni čas, vojnim veteranom in invalidom po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov,
 • enkratni solidarnostni dodatek za dijake, starejše od 18 let,
 • zagotavljanje izvajanja podaljšane obravnave, zdravstvene nege, fizioterapije in delovne
  terapije osebam, ki so prebolele okužbo z virusom SARS-CoV2,
 • financiranje zdravljenja s kisikom v socialnovarstvenih in vzgojno izobraževalnih zavodih,
 • zagotavljanje finančnih sredstev SID banki za namen financiranja gospodarskih subjektov na
  področju cestnih prevozov
 • poroštvo SID banke na področju turizma in gostinstva.