Zakon o dolgotrajni oskrbi (avgust 2020)

Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi je objavljen na tej povezavi.

Predlog določa vzpostavitev dolgotrajne osrkbe (DO) kot novega sistema socialne varnosti, ki ga sestavlja obvezno socialno zavarovanje za DO z univerzalnimi pravicami in učinkovito mrežo izvajalcev DO. Za financiranje DO kot splošnega tveganja se uvaja obvezno socialno zavarovanje za DO. Nekateri ključni vidiki nove ureditve so:

  • enotna definicija DO, ki sledi mednarodni definiciji (OECD, Eurostat, EK),
  • oblike izvajanja storitev DO – formalna oskrba na domu in v instituciji, družinski član osrkbovalec,
  • enotna merila in pogoji za upravičence in vstopni prag,
  • definicija vrst storitev DO,
  • določitev novega obveznega zavarovanja za DO,
  • določitev pravic iz obveznega zavarovanja za DO,
  • nova ocenjevalna lestvica za oceno upravičenosti do DO glede na kategorije upravičenosti (I.-V. kategorija),
  • določitev pogojev za izvajalce storitev DO itd.

Občine so v predlogu zakona predvidene kot ustanoviteljice javnih zavodov in koncedentke za izvajanje dejavnosti DO v instituciji tipa A (bivalna enota, ki izvaja storitve DO v obsegu največ do 48 posteljnih kapacitet na eni lokaciji, pri čemer storitve zdravstvene nege v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja zagotavlja patronažna služba).

Predlog zakona tudi predvideva plačevanje prispevkov zavarovancev iz 21. in 24. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ s strani občin, kar je v nasprotju z usklajenim predlogom Zakona o finančni razbremenitvi občin.

Predlog je v javni obravnavi do 5. 10. 2020, mestne občine lahko komentarje na ZMOS pošljejo do 30. 9. 2020.