Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (junij 2021)

8. 7. 2021

Državni zbor je sprejel Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva. Sprejeto besedilo je dostopno tukaj.

V končni verziji so členi, ki zadevajo občine, naslednji:

  • 17. člen -izjema od določb ZJN-3, da naročnikom do 31. 12. 2021 ni treba izvesti projektnega natečaja, če gre za projektiranje objektov, ki so namenjeni izvajanju zdravstvene dejavnosti in socialno varstvenih storitev institucionalno varstvo,
  • 18. člen – COVID dodatek za direktorje in ravnatelje v dejavnosti vzgoje in izobraževanja, visokega šolstva in v raziskovalni dejavnosti za obdobje od 19. 10. 2020 do 15. 6. 2021, v višini 65 % urne postavke za 30 do 50 % rednega delovnega časa, strošek krije državni proračun,
  • 24. člen – dodatek 20 % urne postavke zdravnikom, ki jim je bila odobrena  specializacija iz družinske medicine,
  • 42. člen – COVID dodatek za župane in podžupane ter direktorje občinskih uprav (in načelnike UE) v višini 200 EUR mesečno za obdobje od 19. 10. 2020 do 15. 6. 2021, strošek krije državni proračun.

Vlada je 18. 6. 2021 v Državni zbor vložila predlog Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva. Besedilo predloga je dostopno tukaj.

Predlog zakona vključuje, med drugim:

  • 18. člen – izjema od določb ZJN-3, da naročnikom do 31. 12. 2021 ni treba izvesti projektnega natečaja, če gre za projektiranje objektov, ki so namenjeni izvajanju zdravstvene dejavnosti in socialno varstvenih storitev institucionalno varstvo,
  • 19. člen – COVID dodatek za direktorje in ravnatelje v dejavnosti vzgoje in izobraževanja, visokega šolstva in v raziskovalni dejavnosti za obdobje od 19. 10. 2020 do 15. 6. 2021, v višini 65 % urne postavke za 30 do 50 % rednega delovnega časa, strošek krije državni proračun,
  • 23. člen – dodatek 20 % urne postavke zdravnikom, ki jim je bila odobrena  specializacija iz družinske medicine,
  • 40. člen – COVID dodatek za župane in podžupane v višini 200 EUR mesečno za obdobje od 19. 10. 2020 do 15. 6. 2021, strošek krije državni proračun.