Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (maj 2021)

Državni zbor je 11. 3. 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 39/22.

Vlada je v mesecu maju 2021 v Državni zbor vložila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini.

Obrazložitev zakona navaja, da se bodo v letu 2022 zmanjšali prihodki iz naslova dohodnine v skupnem znesku okoli 247 mio EUR, kar pomeni približno 133 mio EUR manj sredstev za financiranje občin oziroma ekvivalent zmanjšanju povprečnine za kar 66 EUR. Ker bodo ukrepi iz zakona uveljavljeni postopoma, so predvideni ogromni finančni učinki oziroma izpadi sredstev tudi v naslednjih letih.

Ker zakon posega v samo jedro financiranja občin, saj 54 % dohodnine predstavlja lastna sredstva občin, bi morala Vlada v pripravo zakona vključiti tudi združenja občin. Po mnenju ZMOS, ki je objavljeno tukaj, zakon ogroža finančno avtonomijo občin, zato je ZMOS predlagal, da se postopek sprejemanja tega zakona prekine do trenutka, ko bo Vlada z reprezentativnimi združenji občin dogovorila spremenjen okvir financiranja občin, vključno z novimi viri, ki bi nadomestili izpad dohodnine, in ureditvijo vprašanja ustreznega financiranja mestnih občin.