Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč – nujni postopek (avg. 2023)

Državni zbor je 9. 8. 2023 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), ki je bil v Uradnem listu objavljen 10. 8. 2023 (št. 88/23) in je začel veljati 11. 8. 2023.

S sprejetimi dopolnitvami ZOPNN-F določa možnost 40 % predplačila predhodne ocene škode občinam. Zakon določa tudi, da je 14. 8. 2023 dela prost dan. Sprejeti so bili še dodatni ukrepi za pomoč gospodarstvu.

Vlada je v Državni zbor po nujnem postopku vložila Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. Besedilo je dostopno tukaj.

Zakon v 6. členu predvideva uvedbo predhodnega programa odprave posledic naravne nesreče in predhodne ocene škode ter predvsem možnost predplačila sredstev občinam v višini do 20 % predhodne ocene škode. Zakon bo veljal retroaktivno, in sicer za vse naravne nesreče, ki so se zgodile od 1. 1. 2023.

Predlog zakona je bil predhodno predstavljen združenjem občin na sestanku dne 3. 8. 2023 (več informacij tukaj). Stališče ZMOS je objavljeno tukaj.