PKP7 – Predlog zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (december 2020)

21. 12. 2020 je bil na spletnih straneh Državnega zbora objavljen predlog t. i. PKP7 oziroma predlog Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19.

Izpostavljamo nekatere člene in predlagane določbe:

29. člen – ZJU, možnost odpovedi pogodb zaposlenim, če delavec izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine

46. člen – mestni promet, upravičenost do nadomestila stroškov za obdobje od 1. 6. 2020 – 31. 3. 2021, v višini 70 % izpada prihodkov za posamezni mesec

47. člen – COVID stroški izvajalcev JPP – MZI predpiše izračun stroškov za zaščitno opremo in razkužila, izračunane na kilometer opravljene vožnje za posamezno vrsto prevozov in način izplačila.

62. člen – ZDR, izraba starega dopusta do 28. 2. 2021 (za dopust iz 2019) in 31. 12. 2021 (za dopust iz 2020)

75. člen – nadomestilo izpada prihodkov za fiksne stroške izvajalcev šolskih prevozov (50 % od 36 % cene)

77. člen – nadomestilo izpada prihodkov za upravljavce avtobusnih postaj

87. člen – javna dela, dodatek za zaposlene v okviru javnih del (65 %)

99. člen – pomoč na domu: Izvajalcu socialno varstvene storitve pomoč družini na domu /…/ občina krije 80% vrednosti neizvedene načrtovane storitve. /…/ Izvajalec vloži zahtevek za sredstva iz prvega in drugega odstavka občini ustanoviteljici. Občini se iz proračuna Republike Slovenije krijejo stroški iz prvega in drugega odstavka

109. člen – plačni razredi direktorjev – posledice epidemije se ne upoštevajo pri uvrstitvi v plačni razred

125. člen – nadomestilo izpada prihodkov za prostovoljna gasilska društva