Zakon o lokalnih volitvah – ZLV-K (oktober 2020)

4. 12. 2020 je Ministrstvo za javno upravo združenjem občin posredovalo novo verzijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-K).

ZMOS je v mnenju izrazil predvsem nasprotovanje omejevalni določbi, da bodo lahko predsedniki OVK zgolj sodniki. Opozorili smo, da so lokalne volitve bolj kompleksne od volitev na državnem nivoju, da terjajo dobro poznavanje delovanja javne uprave in lokalne samouprave ter da so razlogi za uvedbo te določbe neutemeljeni oziroma zgrešeni.

Objavljen je predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-K).

Spremembe se nanašajo na:

– omejitev zaračunavanja nekaterih stroškov državnih organov, nastalih pri izvedbi lokalnih volitev,

– ureditev postopka odločanja občinske volilne komisije o ugovorih in ureditev postopka sodnega varstva volilne pravice (volilni spor),

– imenovanje sodnikov za predsednike občinskih volilnih komisij,

– pluralna sestava občinskih volilnih organov in nezdružljivost članstva,

– določitev pristojnega državnega organa za enotno uporabo določb zakona,

– določitev pravne podlage za povezovanje evidenc in obdelovanje osebnih podatkov in

– poenostavitev volitev v svete ožjih delov občin.

 

Predlog zakona je možno komentirati do 20. 11. 2020 na gp.mju@gov.si.