Zakon o lokalnih volitvah – ZLV-K (oktober 2020)

Objavljen je predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-K).

Spremembe se nanašajo na:

– omejitev zaračunavanja nekaterih stroškov državnih organov, nastalih pri izvedbi lokalnih volitev,

– ureditev postopka odločanja občinske volilne komisije o ugovorih in ureditev postopka sodnega varstva volilne pravice (volilni spor),

– imenovanje sodnikov za predsednike občinskih volilnih komisij,

– pluralna sestava občinskih volilnih organov in nezdružljivost članstva,

– določitev pristojnega državnega organa za enotno uporabo določb zakona,

– določitev pravne podlage za povezovanje evidenc in obdelovanje osebnih podatkov in

– poenostavitev volitev v svete ožjih delov občin.

 

Predlog zakona je možno komentirati do 20. 11. 2020 na gp.mju@gov.si.