Zakon o šolski prehrani (oktober 2022)

Skupina volivcev je 17. 10. 2022 v Državni zbor vložila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (besedilo dostopno tukaj), ki predvideva uzakonitev pravice vseh osnovnošolcev do brezplačnega kosila.

ZMOS je v stališču izpostavil, da bi zakon privedel do večje količine zavržene hrane, povzročil bi dodatne stroške občinam kot ustanoviteljicam osnovnih šol ter pomenil dodatno porabo javnih sredstev ob omejenih socialnih učinkih.