Loading Dogodki

« All Events

  • This dogodek has passed.

POSTOPEK JAVNE RAZGRNITVE MODELOV VREDNOTENJA

02/09/2019 @ 09:00 - 06/09/2019 @ 14:00

Združenje mestnih občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije v sodelovanju z Geodetsko Upravo Republike Slovenije organizirajo posvet

POSTOPEK JAVNE RAZGRNITVE MODELOV VREDNOTENJA

Na podlagi določil Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) , ki ureja pravila, postopke in merila za množično ocenjevanje vrednosti nepremičnin v Republiki Sloveniji za namene obdavčenja in druge javne namene določene z zakonom, je Geodetska uprava Republike Slovenije oblikovala osnutek modelov vrednotenja in jih konec leta 2018 in v začetku leta 2019 najprej na treh posvetih predstavila občinam, nato pa jih je na številnih sestankih z njimi tudi usklajevala. Na podlagi vseh pripomb in usklajevanj je Geodetska uprava pripravila predlog modelov vrednotenja.

Po oblikovanju predloga modelov je potrebno v skladu z 19. členom ZMVN-1 izvesti javno razgrnitev modelov vrednotenja in tako v postopek pritegniti tudi predstavnike splošne javnosti. Na ta način se lastnikom nepremičnin v nadaljnjih postopkih oblikovanja modelov vrednotenja zagotovi dostop do informacij o vseh postopkih množičnega vrednotenja in možnost dajanja mnenj in pripomb.

Javna razgrnitev modelov vrednotenja je naloga občin. Vsaka občina mora, za nepremičnine, ki ležijo na njenem območju, javno razgrniti predlog modelov vrednotenja, seznaniti občane o kraju in času javne razgrnitve, o spletnem naslovu, na katerem je dostopen predlog modelov vrednotenja in o načinu dajanja mnenj in pripomb javnosti. V času, določenem za pripombe je občina dolžna sprejemati pripombe občanov na modele, ki se nanašajo na nepremičnine njene občine (pripombe na cone in višino vrednostnih ravni). Občina se je dolžna do prejetih pripomb opredeliti in jih poslati GURS-u v roku 15-ih dni od konca obdobja namenjenega pošiljanju pripomb.

Predviden rok za začetek javne razgrnitve modelov vrednotenja je 1. oktober 2019. Pred samo javno razgrnitvijo bo Geodetska uprava, kot je bilo dogovorjeno tudi na prejšnjih posvetih z občinami, izvedla posvete, na katerih bomo občine celovito seznanili z vsebino gradiv za javno razgrnitev, celotnim postopkom javne razgrnitve, nalogami, ki jih morajo opraviti občine in roki za izvedbo javne razgrnitve.

Dnevni red posveta :

  1. Uvodni pozdrav in napoved vsebine posveta
  2. Množično vrednotenje nepremičnin – predstavitev sistema in že izvedenih postopkov v procesu množičnega vrednotenja
  3. Poskusni izračun in vloga občin v postopkih javne razgrnitve
  4. Razprava

 

Posveti bodo OD 2. DO 6. SEPTEMBRA NA  OBMOČJIH 12 OBMOČNIH GEODETSKIH UPRAV:

PONEDELJEK 2. SEPTEMBER 2019 , OD 9.00-14.00

– občine na območju OGU Celje, Narodni dom, Trg celjskih knezov 9, Celje (prijave na ZOS)

– občine na območju OGU Koper, Pretorska palača, Titov trg 3, Koper (prijave na ZMOS – PRIJAVNICA)

– občine na območju OGU Nova Gorica, Mestna občina Nova Gorica, trg Edvarda Kardelja1, Nova Gorica (prijave na ZMOS – PRIJAVNICA)

 

TOREK 3. SEPTEMBER 2019, OD  9.00-14.00

– občine na območju OGU Murska Sobota, Mestna občina Murska Sobota (velika sejna dvorana), Kardoševa 2, Murska Sobota (prijave na SOS)

– občine na območju OGU Sevnica, Kulturna dvorana Sevnica, Kvedrova cesta 25, Sevnica (prijave na ZOS)

– občine na območju OGU Novo mesto, Mestna občina Novo mesto, Rotovž, Glavni trg 7, Novo mesto (prijave na ZMOS – PRIJAVNICA)

 

SREDO 4. SEPTEMBRA 2019, OD   9.00-14.00

– občine na območju OGU Ptuj, Dominikanski samostan, Muzejski trg 1, Ptuj (prijave na SOS)

– občine na območju OGU Velenje, Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje (prijave na SOS)

– občine na območju OGU Slovenj Gradec, MKC SG, Ozare 18 (spodnja dvorana), Slovenj Gradec (prijave na SOS)

 

ČETRTEK 5. SEPTEMBRA 2019,  OD  9.00-14.00

– občine na območju OGU Ljubljana, Občina Litija, Jerebova ulica 14, Litija (prijave na ZOS)

– občine na območju OGU Kranj, Mestna občina Kranj, dvorana 15, Slovenski trg 1, Kranj (prijave na ZMOS – PRIJAVNICA)

občine na območju OGU Maribor, Razstavišče MO Maribor, Grajska ulica 7, Maribor (prijave na SOS)

 

PETEK 6. SEPTEMBER 2019, OD  9.00-14.00.

– občine na območju OGU Ljubljana, Cankarjev dom Vrhnika, Tržaška cesta 25, Vrhnika (prijave na ZOS)

Podrobnosti

Začetek:
02/09/2019 @ 09:00
Konec:
06/09/2019 @ 14:00

Organizator

ZMOS

Podrobnosti

Začetek:
02/09/2019 @ 09:00
Konec:
06/09/2019 @ 14:00

Organizator

ZMOS