Mehanizem CTN: Izdane odločitve o podpori projektom mestnih občin v letu 2018

Celostne teritorialne naložbe (CTN) so instrument, ki temelji na razvoju posameznih območjih in ki lahko pomaga sprostiti neizkoriščene možnosti na lokalni in regionalni ravni. V Sloveniji CTN spodbujajo razvoj urbanih območij, ki jih določajo posamezne trajnostne urbane strategije mestnih občin. ZMOS je posredniški organ za izbor operacij mehanizma CTN. V letih 2017 in 2018 je objavil različna povabila k predložitvi vlog za projekte iz treh prednostnih naložb (PN):

  • PN 4.1 – energetska učinkovitost,
  • PN 4.4 – trajnostna mobilnost,
  • PN 6.3 – urbani razvoj.

Do 24. 12. 2018 so bile v okviru mehanizma CTN izdane naslednje odločitve o podpori za projekte mestnih občin.