Dogovor o višini povprečnine za leto 2019 – odgovor Vlade RS

Vlada RS je dne 10. 1. 2019 sprejela sklep in odgovor v zvezi z dopisom ZMOS, SOS in ZOS glede uresničevanja dogovora o višini povprečnine za leto 2019. Kljub dogovoru, ki predvideva ustanovitev posebnega delovnega telesa, ki bo pregledal zakonodajo in pripravil predlog sprememb, ki bi zmanjšale stroške občin, nekatera ministrstva pripravljajo predpise oziroma njihove spremembe in dopolnitve brez sodelovanja združenj občin. Ta so opozorila tudi na potrebo po doslednem spoštovanju 94. člena Zakona o lokalni samoupravi, ki med drugim določa, da mora Vlada pred sprejetjem predpisov oziroma preden zakone predloži državnemu zboru v sprejem, ki zadevajo pristojnosti, delovanje in financiranje občin, zagotoviti ustrezno sodelovanje združenj občin.

Vlada je v sklepu pozvala ministrstva da pripravo predpisov, ki zadevajo občinske pristojnosti ali obveznosti, načrtujejo skladno s smernicami za sodelovanje s strokovno in z drugimi zainteresiranimi javnostmi in izvedejo ustrezno sodelovanje reprezentativnih združenj občin. Pri tem je v odgovoru kot utemeljeno označila pripombo združenj občin o pravočasni vključitvi slednjih že v fazi priprave predpisa, ne pa šele v fazi sprejemanja predpisa. “Procesu priprave predpisov in sodelovanju občin bo zato Vlada posvetila večjo pozornost in skrbno tehtala in oblikovala rešitve predpisov, ki se dotikajo lokalne samouprave.

Sklep Vlade je dostopen tukaj, odgovor pa tukaj.