37. seja Skupščine ZMOS – izvoljen novi predsednik, vrtci se bodo podražali

V sredo, 25. 1. 2023, je v Velenju potekala 37. redna seja Skupščine Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS), na kateri je bil kot novi predsednik ZMOS izvoljen župan Mestne občine Velenje Peter Dermol. Župani so na seji obravnavali višje stroške izvajanja programov vrtcev, izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) in področje digitalnega razvoja občin.

S koncem januarja poteče dvoletni mandat dosedanjemu predsedniku ZMOS Matjažu Rakovcu, županu Mestne občine Kranj. Skupščina županov mestnih občin je za predsednika za novo mandatno obdobje soglasno izvolila Petra Dermola, župana Mestne občine Velenje. Za podpredsednika je bil izvoljen Samo Turel, župan Mestne občine Nova Gorica.

ZMOS si bo tudi v prihodnje v prvi vrsti prizadeval za uveljavitev ustavne vloge mestnih občin. 141. člen Ustave namreč določa, da imajo mestne občine posebne izvirne pristojnosti na področju nalog, ki se nanašajo na razvoj mest, vendar ta ustavna določba ni ustrezno izvedena v zakonodaji. Hkrati s tem si bo ZMOS prizadeval tudi za ureditev pravičnega sistema financiranja mestnih občin, ki so trenutno podfinancirane. Preko povprečnine se namreč mestnim občinam povrne zgolj 70 % stroškov za izvajanje zakonsko določenih nalog. Trenutni sistem financiranja ne upošteva posebnega položaja mestnih občin, ki imajo višje stroške izgradnje in vzdrževanja javne infrastrukture zaradi urbanega okolja, večje število dnevnih migrantov in začasnega prebivalstva, kar pomeni pritisk na javne storitve in infrastrukturo, ne upošteva pa se pri izračunu primerne porabe ter večji nabor javnih storitev, ki jih mestne občine zagotavljajo tudi za širšo regijo, zaradi česar imajo večje število javnih uslužbencev.

V primerih povišanja plač javnih uslužbencev nosijo tako mestne občine nesorazmerno večje finančne breme, ki se ne povrne preko povprečnine. Tak primer je tudi nedavni dogovor o povišanju plač pomočnicam vzgojiteljic v vrtcih, kjer mestne občine niso bile vključene v pogajanja, soočiti pa se morajo s finančnimi posledicami. Vlada ni odgovorila na poziv ZMOS, da iz državnih sredstev pokrije stroške vseh povišanj plač, ki so oziroma bodo nastali po 1. januarju 2023. Ker mestne občine nimajo proračunskih sredstev za pokritje višjih stroškov delovanja vrtcev, se bodo cene vrtcev zvišale med 14-17 %. V posamičnih primerih bodo lahko podražitve še višje, saj so cene vrtcev v nekaterih mestnih občinah nespremenjene že več let. Po ocenah bo to za starše pomenilo v povprečju 9-12 % višje plačilo, ki je sicer odvisno od skupnih družinskih prihodkov. Povišanja cen bodo obravnavali občinski oziroma mestni sveti, ponekod že v začetku februarja.

Na seji so župani obravnavali tudi izvajanje mehanizma CTN, ki zagotavlja evropska in državna sredstva mestnim občinam za projekte trajnostnega urbanega razvoja. Mehanizem CTN se je v finančnem obdobju 2014-2020 izkazal kot primer dobre prakse in se bo nadaljeval tudi v obdobju 2021-2027, ko bo za 12 mestnih občin na voljo približno 166 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Za izvajanje mehanizma CTN je Skupščina ZMOS imenovala novo Strokovno komisijo za izvedbo CTN za obdobje 2021-2027.

Med drugimi zadevami so župani obravnavali področje digitalnega razvoja občin, kjer je bilo v letu 2022 vzpostavljeno dobro sodelovanje s Službo Vlade za digitalno preobrazbo oziroma sedaj Ministrstvom za digitalno preobrazbo. Potrjena je bila še nova sestava strokovnih odborov ZMOS.