CTN – potrjena gradnja parkirišča P+R v Kranju

SVRK je 9. 2. 2022 izdal odločitev o podpori za projekt CTN Mestne občine Kranj “Gradnja parkirišča P+R Zlato polje”.

Na novem parkirišču »P+R Zlato polje« (parkiraj in prestopi) bo poleg servisnih objektov skupno 56 parkirnih mest, od tega tri za gibalno ovirane osebe, šest za električna vozila (opremljenih s polnilnicami) ter pet za motorje. V vzhodnem delu parkirišča je predvideno postajališče KRsKOLESOM z 20 mesti za kolesa z dostopom do pločnika in kolesarske steze na Koroški cesti.

Parkirišče bo namenjeno predvsem dnevnim uporabnikom, ki prihajajo v Kranj na delo ali v šolo, s parkirišča pa bodo lahko pot nadaljevali z vožnjo proti centru mesta z javnim potniškim prometom, z javnim kolesom ali peš. Na tak način želijo v MOK zmanjšati promet v ožjem središču, razbremeniti gosto poseljene površine in zagotoviti še dodatna parkirna mesta.

Mestna občina Kranj je izvajalca del že izbrala na razpisu, z gradnjo bodo začeli najpozneje do marca, ob ugodnih vremenskih pogojih pa bo trajala predvidoma 180 dni, torej do septembra.

Operacija »Gradnja parkirišča P+R Zlato polje« je vredna nekaj manj kot 858.000 evrov, z dobrimi 553.000 evri pa jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN).