Izveden posvet ZMOS in SBRA o možnostih pridobivanja evropskih sredstev za mesta

6. 2. 2020 je v Ljubljani potekal posvet na temo možnosti pridobivanja evropskih sredstev za mesta, ki sta ga organizirala ZMOS in Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje (SBRA) iz Bruslja. Na dogodku je bila naslovna tema “Research & Innovation in Cities of the Future: Opportunities for cities in the next financial period“. Uvodoma sta približno 70 udeležencev pozdravila mag. Saša Heath-Drugovič, predsednica Odbora ZMOS za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, in dr. Draško Veselinovič, predsednik uprave SBRA.

V prvem delu sta dr. Veselinovič in mag. Maja Ferlinc iz SBRA predstavila splošni okvir sistema financiranja Evropske unije (EU), pogajanj o proračunu EU in številne evropske programe, na katerih lahko kot upravičenci do sofinanciranja nastopajo tudi mesta oziroma občine. G. Gregor Čufer iz Evropske komisije je predstavil spremembe evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027, podrobneje pa se je dotaknil ukrepov za spodbujanje inovacij in ukrepov za trajnostni urbani razvoj. Poudaril je zmanjšanje celotnega proračuna EU in posledično sredstev za kohezijo, zaradi česar je potrebna prioretizacija ukrepov, ki bodo lahko sofinancirani.

V drugem delu so se dr. Romana Jordan z Inštituta Jožef Stefan, g. Patrik Kolar iz Izvajalske agencija za mala in srednja podjetja (EASME) in g. Jean-Francois Aguinaga iz Evropske komisije osredotočili na programiranje Obzorja Evropa in vlogi mest, zadnji prispevek pa je preko videkonference podala ga. Andrea Halmos iz Evropske komisije na temo pametnih, trajnostnih in krožnih mest.

Predstavitve so dostopne na tej povezavi.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste se dogodka udeležili, govorcem in Mestni občini Ljubljana za podporo pri izvedbi dogodka.