Prvi sestanek delovne skupine za lokalno samoupravo in srečanje ministra z delegacijami občin v mednarodnih organizacijah

29. 6. 2020 je v Ljubljani potekal prvi sestanek delovne skupine za lokalno samoupravo, kateremu je sledilo še srečanje ministra za javno upravo Boštjana Koritnika z delegacijami predstavnikov slovenskih občin v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope (KLRO) in v Odboru regij pri Evropski uniji (OR).

V delovni skupini za lokalno samoupravo (DS), ki jo je imenoval minister, pristojen za lokalno samoupravo in je namenjena medinstitucionalnemu dialogu med državnimi organi in občinami, so poleg dveh predstavnikov ministrstva tudi predstavniki vseh treh reprezentativnih združenj. DS obravnava vprašanja s področja lokalne samouprave pri oblikovanju politik Ministrstva za javno upravo in drugih državnih organov. Predvideno je, da se bo DS sestajala najmanj enkrat na tri mesece, naslednji sestanek bo konec septembra.

Na prvem sestanku so se prisotni posvetili predvsem Zakonu o finančni razbremenitvi občin, kjer se občine zavzemajo za čimprejšnjo obravnavo in potrditev usklajenih rešitev v Državnem zboru, in drugim aktualnim temam, ki jih prinašajo spremenjene okoliščine zaradi epidemije COVID-19. Predstavniki občin so izrazili podporo tovrstnemu sodelovanju, ki krepi dialog med vlado in predstavniki občin.

 • Člani delovne skupine za lokalno samoupravo
  Predstavniki ZMOS v delovni skupini so predsednik mag. Gregor Macedoni, podpredsednik Matjaž Rakovec in vodja strokovne službe dr. Miloš Senčur.

  Ostali člani delovne skupine so dr. Aleksander Jevšek, Jasna Gabrič, Peter Misja in Jasmina Vidmar (Skupnost občin Slovenije), Robert Smrdelj, Uroš Brežan in mag. Marko Diaci (Združenje občin Slovenije) ter Urška Ban in dr. Roman Lavtar (Ministrstvo za javno upravo).

Po koncu sestanka delovne skupine je sledilo srečanje ministra Boštjana Koritnika z delegacijama predstavnikov slovenskih občin v KLRO in OR. Glavna tema je bila izmenjava stališč o predsedovanju Republike Slovenije Svetu EU 2022 in o aktivnostih delegacij v obeh mednarodnih organizacijah.  Gre šele za drugo srečanje kakšnega ministra za javno upravo z delegacijama doslej, prvo, še pod prejšnjo vlado, je bilo v začetku leta 2019. Minister Koritnik se je ob tem zavzel, da se to sodelovanje v tem mandatu okrepi ter se predstavnikom s strani ministrstva zagotovi večja podpora pri njihovem delu v obeh mednarodnih odborih.

 • Predstavniki ZMOS v KLRO in OR
  V Odboru regij (mandat 2020-2025) so predstavniki ZMOS:

  • kot člana mag. Gregor Macedoni (predsednik in župan MO Novo mesto) in Nuška Gajšek (županja MO Ptuj),
  • kot nadomestna člana Breda Arnšek (podžupanja MO Celje) in Aleksander Saša Aresnovič (župan MO Maribor).

  V Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope (mandat oktober 2016 – oktober 2020) sta predstavnici ZMOS:

  • kot članica Nada Verbič (članica mestnega sveta MO Ljubljana) in
  • kot nadomestna članica Jasna Softić (podžupanja MO Koper).

Foto: Ministrstvo za javno upravo