Stanovanjski sklad RS kupuje zemljišča in stanovanja

Stanovanjski sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju: Sklad) vabi zainteresirane ponudnike, tj. fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti k oddaji ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb ter zemljišč primernih za izgradnjo stanovanjskih stavb na območju celotne Slovenije.

Sklad bo kupoval le stanovanja v stanovanjskih stavbah z več kot osmimi posameznimi deli, pri čemer bo sledil k celotnemu lastniškemu deležu znotraj posamezne stanovanjske stavbe. Ponudba mora obsegati najmanj osem stanovanjskih enot.

Odkupna cena za kvadratni meter stanovanja brez DDV je skladno z javnim pozivom:

  • v Mestni občini Ljubljana – 1.850 EUR,
  • v Mestni občini Koper – 1.700 EUR,
  • v ostalih mestnih občinah – 1.500 EUR.

Sklad sprejema tudi ponudbe za nakup gradbenih parcel ter drugih urbanih zemljišč primernih za izgradnjo večstanovanjskih stavb, in sicer prednostno ponudbe komunalno in prometno urejenih zemljišč.

Več informacij v zvezi z javnim pozivom lahko pridobite preko tel. 01/47-10-500 in e-naslova ssrsinfo@ssrs.si. Dokumentacija javnega poziva Sklada je dostopna na tej povezavi.

Naslednja odpiranja ponudb bodo:

  • 23. 8. 2019 za vloge prejete od 22. 6. – 22. 8. 2019,
  • 18. 10. 2019 za vloge prejete od 24. 8. – 17. 10. 2019, in
  • 20. 12. 2019 za vloge prejete od 19. 10. – 19. 12. 2019.

Besedilo javnega poziva je bilo dopolnjeno in objavljeno v Uradnem listu RS, št. 48/2019, z dne 2. 8. 2019.