Trajnostna mobilnost – CTN: potrjena še dva projekta mestnih občin

Minuli teden sta bila potrjena dva projekta trajnostne mobilnosti v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN).

Mestna občina Celje je bila uspešna s projektom »Ureditev mreže kolesarskih povezav v Mestni občini Celje«, v okviru katerega bodo uredili 44 novih odsekov različnih vrst enostranskih in obojestranskih kolesarskih povezav v skupni dolžini 30 km, ob tem pa tudi 2,5 km hodnikov za pešce. Za potrebe predstavitve pomena trajnostne mobilnosti bodo postavili 6 tabel in 3 števce kolesarjev ter 3 servisna stojala. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša nekaj manj kot 2,5 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval okvirno 1,2 milijona evrov.

Mestna občina Maribor je prejela odločitev o podpori za projekt »Ureditev kolesarske infrastrukture med MČ in KS«, ki bo prispeval k zaustavitvi rasti deleža opravljenih poti z osebnimi vozili. Cilj naložbe je vzpostaviti sklenjene kolesarske povezave med mestnimi četrtmi (MČ) in krajevnimi skupnostmi (KS) do te mere, da bodo varne in uporabne tudi za manj vešče kolesarje ter da bodo ponujale tudi dobro alternativo vožnji z osebnim avtomobilom. Tako se bodo uredile sklenjene in kakovostne kolesarske povezave (glavna os in potrebna navezovalna infrastruktura) v skupni dolžini dobrih 17 km med naslednjimi deli Mestne občine Maribor: MČ Tezno in MČ Tabor, KS Razvanje in MČ Ivan Cankar, MČ Studenci in MČ Pobrežje. Poleg tega se bodo izvedle nekatere prestavitve ovir (stebri in komunalni vodi) ter uredile potrebne navezave v križiščih, postavila se bo tudi urbana oprema. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 1,6 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval okvirno 860.000 evrov.

Foto: MOC