V javni obravnavi je dokument Pomembne zadeve upravljanja voda

V okviru priprave priprave načrtov upravljanja voda je Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z drugimi državnimi organi pripravilo dokument “Pomembne zadeve upravljanja voda” (PZUV).

Dokument je dostopen tukaj in predstavlja prvi korak v okviru priprave načrtov upravljanja voda. V PZUV so predstavljene osnovne informacije glede obremenitev, stanja voda in pomembnih zaznanih problemov s področja upravljanja voda. Podrobnejše informacije in analize s področja upravljanja voda bodo obravnavane v okviru osnutka načrtov upravljanja voda, ki bosta v 6 mesečno javno razpravo poslana predvidoma proti koncu leta 2020.

S sodelovanjem v okviru javne objave PZUV je širši javnosti omogočena neposredna vključenost v proces priprave tretjih načrtov upravljanja voda, in sicer Načrta upravljanja voda za vodno območje Donave za obdobje od 2022 do 2027 in Načrta upravljanja voda za vodno območje Jadranskega morja za obdobje od 2022 do 2027.

Pripombe, predloge in mnenja lahko posredujete do 31. oktobra 2020 na elektronski naslov gp.mop@gov.si s predmetom sporočila »Priprava NUV III« ali pisno na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (s pripisom »Priprava NUV III«).