Vlada potrdila Program EKP 21-27, slavnostno podpisan Sporazum o partnerstvu

28. 9. 2022 je na Ljubljanskem gradu potekal slavnostni podpis Sporazuma o partnerstvu med Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo za izvajanje evropske kohezijske politike (EKP) v obdobju 2021-2027. Vlada je na 18. redni seji potrdila Program EKP za obdobje 2021-2027 in Strateški načrt skupne kmetijske politike (SKP) za obdobje 2023–2027.

Sporazum o partnerstvu sta podpisala minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko dr. Aleksander Jevšek in evropska komisarka za kohezijo in reforme Elisa Ferreira. Minister Jevšek je izrazil tudi prepričanje, da bo Sloveniji do konca leta uspelo dokončati tudi program izvajanja EKP: »Prav danes je Vlada RS sprejela program evropske kohezijske politike. V kratkem pričakujemo potrditev programa na obeh razvojnih svetih kohezijskih regij, sledi predložitev v formalno potrditev Evropski komisiji. Ob upoštevanju postopkov in rokov upamo, da bo Evropska komisija program odobrila do konca leta, kar je naš skupen cilj.«

Komisarka Ferreira je ob podpisu dejala: »Skupaj bomo gradili pametnejše in sodobnejše slovensko gospodarstvo, bolj zeleno in pravičnejšo Slovenijo. Sporazum o partnerstvu je podpisan, sedaj je potrebno to udejanjiti na terenu. Skupaj smo odobrili ta sporazum, skupaj moramo zagotoviti, da bo uspešen.« Izpostavila je nekatera prednostna področja vlaganj v novem programskem obdobju. Okrepiti je potrebno vlaganja v digitalizacijo in dvig konkurenčnosti, predvsem je treba več vlagati v področje inovacij, je dejala. Slovenija na tem področju, kot je poudarila komisarka, v zadnjih letih ni storila dovolj, v novem programskem obdobju zato temu namenjamo 727 milijonov evrov. Izpostavila je tudi področje zelenega prehoda in višanja deleža obnovljivih virov energije, kar prav tako prinaša nov sporazum. Komisarka bo 29. 9. 2022 obiskala Maribor in Mursko Soboto ter si ogledala nekatere izvedene evropske projekte.

Program EKP za obdobje 2021-2027 podrobneje določa vrste ukrepov, ki bodo podprti z evropskimi sredstvi. Skupno bo Slovenija v finančni perspektivi 2021-2027 upravičena do 3,26 milijarde EUR evropskih sredstev. Za izvajanje EKP bo država občinam zagotovila sredstva iz proračuna, s čimer se bo končna stopnja sofinanciranja upravičenih stroškov v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS) 100 %, v kohezijski regiji Zahodna Slovenija (KRZS) pa 80 %.

Za mehanizem celostnih teritorialnih naložb (CTN) za trajnostni razvoj mest, s katerim mestne občine uresničujejo trajnostne urbane strategije, bo na voljo približno 169 milijonov evrov (110 milijonov za KRVS in 59 milijonov evrov za KRZS). CTN bo pokrival tri specifične cilje iz Programa EKP, ki se nanašajo na (1) zeleno infrastrukturo v mestih, (2) trajnostno urbano mobilnost in (3) celostni razvoj urbanih območij. Za mehanizem dogovor za razvoj regij (DRR) bo skupno na voljo 458 milijonov evrov, izvajal se bo v štirih specifičnih ciljih (spodbujanje podjetništva, trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri, trajnostna mobilnost, zelena infrastruktura v mestih).

Vlada je tudi potrdila Strateški načrt SKP za obdobje 2023-2027. Skupno bo za izvajanje načrta na voljo 1,8 milijarde evrov. Od tega bo 683,5 milijonov evrov namenjeno za prvi steber SKP (neposredna plačila, vinski in čebelarski sektor), za drugi steber SKP (razvoj podeželja) pa 1,1 milijarde evrov (550 milijonov evrov iz proračuna EU in 564 milijonov evrov iz proračuna Republike Slovenije).