Vrtci – v šolskem letu 2019/2020 ponovno razpis za financiranje oddelkov krajših programov

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je dne 20. 9. 2019 posredovalo informacijo o javnem razpisu za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2019/2020.

Javni razpis bo objavljen oktobra na spletni strani MIZŠ in bo imel dva razpisna roka (oktober 2019 in januar 2020). Država bo financirala oddelke krajšega programa v obsegu 240 ur za otroke, ki v letu pred vstopom v osnovno šolo še niso bili vključeni v vrtec. Za starše je vključitev otroka v krajši program vrtca brezplačna. Vrtci imajo možnost, da v primeru, ko gre za otroke, ki se umeščajo v skupino ranljivih skupin otrok, uporabijo znižan normativ (oblikovanje oddelka že za 5 otrok).

Kot sporoča MIZŠ je bilo izvajanje krajšega programa v preteklosti dobro sprejeto, kot ukrep pa prispeva k lažjemu prehodu predšolskih otrok v obvezno osnovnošolsko izobraževanje.

Dopis ministrstva je dostopen tukaj.