Zakon o finančni razbremenitvi dopolnjen in potrjen na odboru DZ

4. 11. 2020 je na 31. nujni seji Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo obravnaval predlog Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) in ga potrdil. Pri tem so bili sprejeti amandmaji koalicijskih strank, s katerimi se bodo dosegli še dodatni finančni učinki za lokalno samoupravo.

Spremembe, ki so bile vključene v ZFRO so (predlog amandmajev je dostopen tukaj):

  • sredstva za sofinanciranje investicij iz 21. člena ZFO v višini 6 % skupne primerne porabe se bodo preoblikovala v sredstva za uravnoteženje razvitosti občin, s čimer ne bodo več namenska za posamezne projekte (ki jih je potrebno prijavljati ministrstvu, vključevati v državni NRP itd.), temveč bodo ta sredstva postala tekoči transfer; sredstva se bodo občinam izplačevala po dvanajstinah do 20. dne v mesecu za tekoči mesec;
  • dodatno financiranje v višini 3,5 % primerne porabe za občine, ki imajo evidentirana romska naselja (razširitev iz občin, ki imajo romskega svetnika),
  • omogočanje zadolževanja občin tudi za neinvesticijske (mehke) evropske projekte,
  • pri sredstvih za subvencioniranje prosilcev za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja ne bo več zalaganja sredstev iz občinskih proračunov za polovični delež, ki ga zagotavlja državni proračun,
  • država bo prevzela obveznost plačila nezgodnega zavarovanja, zavarovanja odgovornosti in pravne zaščite za gasilske službe.

Osnovni predlog ZFRO predvideva, da bo država od občin prevzela financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne slovenske državljane in tujce, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in jim je priznana pravica do denarne socialne pomoči. Enako bo veljalo za otroke do 18. leta, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani. Prav tako bo država prevzela financiranje nalog družinskega pomočnika in mrliško pregledne službe. Zvišuje se upravna taksa za izdelavo lokacijske informacije, ki bo odslej plačljiva tudi za notarje, taksa za potrdilo o pogojih za spreminjanje meje parcele bo na novo določena, kot administrativna razbremenitev je določena možnost sprejemanja programa izobraževanja odraslih za več let skupaj.

ZFRO bo tako posegel v 12 zakonov, skupni finančni učinki osnovnega predloga in dopolnil pa so po mnenju ministra Boštjana Koritnika blizu 70 milijonov evrov, in sicer 31,5 milijona evrov zaradi prevzema obveznosti države od občin, 4,7 milijona pri občinah z romskih prebivalstvom, 25,9 milijona evrov zaradi uveljavitve polne višina nepovratnih sredstev za financiranje investicij ter 1,9 milijona evrov zaradi prevzema stroškov gasilskega zavarovanja na državo.

Na seji odbora je sodeloval tudi predsednik ZMOS mag. Gregor Macedoni, ki je predlog ZFRO označil za ravno tako pomembnega, kot je bil dvig povprečnine. V zadnjih 30 letih so se namreč v zakonodaji nabrale številne nelogičnosti, ki finančno obremenjujejo občine. Predlog zakona je pomemben korak naprej, ki po njegovi oceni rešuje vsaj tri četrtine najtežjih primerov, kjer so bile občine neupravičeno primorane v financiranje nalog, ki sodijo v državno pristojnost. Posebej je izpostavil preskok v miselnosti v zvezi s preoblikovanjem sredstev za sofinanciranje občinskih investicij, kjer so bili administrativni postopki za črpanje teh sredstev izjemno dolgotrajni in zahtevni. S tem, ko bodo po preoblikovanju ta sredstva postala tekoči transfer, se kaže krepitev zaupanje med državno in lokalno ravnjo.

Amandmaji koalicije so bili na seji odbora sprejeti brez glasu proti, obravnava predloga ZFRO pa bo uvrščena že na novembrsko redno sejo Državnega zbora. Potek seje si lahko ogledate na tej povezavi.